DELA

Från Häggblom till Eriksson

Liberalerna deltar i riksdagsvalet med kandidaten Roger Eriksson. För oss är riksdaguppdraget viktigt och vi beslöt i god tid om vårt upplägg inför riksdagsvalet. Redan i september utsåg vi Roger till vår kandidat på alliansens gemensamma lista.
Vi valde att föra fram en person som vi tror på och som, om han får väljarnas förtroende, kommer att bli en utmärkt representant för oss ålänningar i riksdagen.
Roger deltog redan i förra riksdagsvalet och fick då ett brett stöd av väljarna.

Sedan dess har Roger vidgat sin redan då breda kunskapsbas inom juridik och lagtolkning med nya erfarenheterna av mångskiftande politiska frågor och parlamentariskt arbete.
Roger är sedan 2003 en av de liberala lagtingsledamöterna och har som ordförande i lagutskottet fått praktisk erfarenhet av parlamentariskt lagstiftningsarbete. Riksdagens huvudsakliga uppgift är att stifta lagar, men Ålands riksdagsledamot har också ett brett arbetsfält i övrigt.

Förutom att riksdagsledamoten skall ha god kunskap och erfarenhet för att klara av att företräda oss ålänningar inom alla de lagstiftningsområden där Åland inte har behörighet krävs social kompetens och förmåga att skapa och upprätthålla kontakter med olika personer och grupper. Riksdagsmannen har allt mer blivit en ambassadör och dörröppnare för landskapet och dess olika aktörer.
Vi är övertygade om att Roger på ett föredömligt sätt skulle axla de uppgifter som vi förväntar oss att Ålands representant i riksdagen skall sköta.

Tidigare riksdagsmän har format riksdagsuppdraget till vad det är idag, kommande riksdagsledamot har ett stort ansvar att på allas våra vägnar föra arbetet vidare i enlighet med det utprövade och välfungerande konceptet.
Roger har beredskap att följa i tidigare riksdagsledamöters fotspår och, så som företrädarna gjort, samtidigt arbeta för en fortsatt utveckling av riksdagsuppdraget.
Det har ända sedan Evald Häggbloms tid funnits en kontinuitet i vårt val av riksdagsledmöter, vi har valt nya personer men ändrat namn bara till viss del. Evald Häggblom efterträddes av Gunnar Häggblom som följdes av Gunnar Jansson som lämnade över till Roger Jansson.
I år väljer vi en ny Roger – ett tryggt val!
Viveka Eriksson
ordförande
Liberalerna på Åland