DELA

Framtidens retursystem

Noterade lagtingsman Roger Janssons fråga till miljöminister Katrin Sjögren om sophanteringen i framtiden och kanske redan i formuleringen finns en delorsak till varför ingen lösning har hittats. Jag var nyligen till fastlandet på ett möte där det diskuterades system för returmaterial och flera av deltagarna sade att ordet avfall/sopor borde slopas ur det svenska språket. Det är material av alla de slag och inte avfall/sopor.

Återanvändning, materialåtervinning eller energiutvinning är ledorden och enligt det så bör även hanteringen byggas upp och de rätta aktörerna skall träda in och ta sitt ansvar. De som bör ta sitt ansvar är producenterna, kommunerna, fastighetsägarna, företagen och övriga som innehar material. Det bör uppgöras flödesscheman omgående så att det klart framgår både material- och penningflödena samt vem är ansvarig och först därefter är det möjligt att bygga lösningar för insamling av mate rial som är hållbara för alla parter. Vi har även lagstiftningsrätt inom området och den möjligheten bör utnyttjas maximalt.

Det kan väl inte vara omöjligt att hitta på en lösning för framtidens system för insamling av returmaterial på Åland?
Krister A. Martell