DELA

Framtidens energi är redan här

Ålands Natur och Miljös studiecirkel Transition Åland gjorde nyligen ett studiebesök till Båtskär, och med anledning av det väcktes några tankar och frågor hos oss i gruppen. Vi fascinerades alla av de vackra vindkraftverken som nu finns på plats på skären och fick höra om de ultimata förhållanden som råder för just vindkraft på Båtskär. Heja åländsk vindkraft säger vi!

För tillfället monteras vindkraften på Åland ner bit för bit. Detta för att man i dagens läge, med dagens elpriser, inte har råd att varken bygga eller hålla igång vindkraftverk utan samhällsstöd. Och i dagens läge är det inte möjligt för Åland att ta del av Finlands inmatningstariff -system. För Båtskär med omnejd planeras vindkraftverk som skulle kunna stå för 70 % av Ålands energiförbrukning. Men detta projekt är inte möjligt att påbörja förrän samhällsstöd kan garanteras. Enligt Allwinds vd Henrik Lindqvist har man råd att i max ett år vänta på ett sådant samhällsstöd för att projektet överhuvudtaget ska kunna bli av.

Vi skulle nu vilja ställa följande tre öppna frågor till Ålands landskapsregering.
1. Hur arbetar man i dagens läge aktivt för att skynda på processen med inmatningstarifferna?
2. Vad har man för plan b om det tar längre tid än ett år för Åland att anslutas till det finska inmatningstariffsystemet?
3. Vilken minister ansvarar egentligen för frågan om den åländska vindkraften? Är det en näringslivsfråga, en ekonomifråga, en miljöfråga, en infrastrukturfråga eller kanske en kanslifråga så länge som samhällsstödssystemet ännu inte är löst?

Vi vill uppmana Er att tydligt fördela ansvaret när det gäller vindkraften och jobba målmedvetet för att vindkraftverken på Åland framöver ska kunna nå sin fulla potential. Är det något Åland har så är det vind. Vi borde vara något av Finlands guldgruva när det kommer till vindkraft. Framtidens energi finns redan här hos oss. Och vi vill ha den!
Ålands Natur och Miljö uppmanar också alla att komma med och delta i Folkets klimatmarsch som vi ordnar på ÅCA, vid Gastronomen, den 20 september kl 13, för 100 % förnyelsebar energi.
Ålands Natur och Miljös studiecirkel Transition Åland