DELA

Framtiden ska avgöras av folket

Självstyrelsen har stort värde. Det är viktigt att de beslut som berör vår vardag tas på hemmaplan och inte i Helsingfors, men åländsk välfärd ska inte halka efter: Ålänningar ska inte ha sämre sociala förmåner än i riket. Det är en viktig princip i vår självstyrelselag. Det är därför vi socialdemokrater reagerar när t ex tandvården och vuxenstudiestödet är sämre här.
(S) är för självstyrelseutveckling. Vi ska kräva vår rätt att få en rättmätig andel av skatteintäkterna, alltså att klumpsumman justeras, och vi ska hävda vår rätt att få bestämma om det som vi har intresse av att sköta själva. Det ska ske på ett demokratiskt sätt.
Det är folket som ska avgöra när vi är redo att ta över behörigheter, inte några särintressen. När det gäller ett övertagande av beskattningen är många ålänningar tveksamma. Det är därför en lång väg att vandra. Partierna måste redovisa vad man vill göra med egen beskattningsrätt.
Vad är det då som är avgörande för att Åland ska klara sig bra framöver? I ÅFs självstyrelsedebatt i tisdags tog jag upp två avgörande saker: Utbildning och arbetsmarknadspolitik.
Vi behöver kompetent arbetskraft till våra företag. Vi behöver nya företag med nya spännande idéer. Vi behöver ligga i framkant för att locka till oss välutbildad arbetskraft utifrån. Vi behöver utbilda åländska ungdomar och locka dem tillbaka när de varit på annan ort och studerat. Detta är aktiv arbetsmarknadspolitik.
Anders Hallbäck (S), partisekreterare
Nr 19 i lagtingsvalet