DELA

Framtiden i ett vakuum?

Den ekonomiska krisen har en humanitär dimension som ofta glöms bort i rubrikerna om stödpaket till banker. I en nyutkommen undersökning gjord i 52 länder i EU, Kaukasien och Central-Asien som Internationella Federationen av Röda Kors och Röda Halvmånens föreningar (IFRC) gjort, konstaterar man att regeringarna fokuserat på att rädda ekonomiska strukturer istället för människor. Många utsatta grupper (bland andra ungdomar, arbetslösa, invandrare, äldre och nationella minoriteter) i dessa 52 länder har marginaliserats ytterligare och lever under miserabla förhållanden. Den ekonomiska osäkerheten leder till mentala och hälsorelaterade problem samt alkoholmissbruk, i och med att den kommunala och statliga nivån på social- och hälsoservicen sjunker. Skyddsnätverken smulas sakta sönder och den positiva utvecklingen som området haft under de senaste tiotals åren stagnerar och man tar flere steg bakåt. Detta leder i sin tur till en ökning av fattigdom, sårbarhet och social marginalisering av de redan utsatta grupperna.

Röda Korsets traditionella verksamhet, som till stora delar i dessa länder bland annat gått ut på att samla pengar till katastrofer i andra länder, har under det senaste året förändrats. Många Nationella Röda Kors-föreningar och -avdelningar i dessa länder delar ut mat åt behövande, man förhandlar med gas- och elbolag om olika avtal som leder till att familjerna får värme i sina bostäder, man öppnar 24 timmars jourtelefonlinjer med psykiskt stöd och delar ut kläder. Detta gäller i länder som exempelvis Spanien, Ungern och Island – inte de länder som man normalt förknippar med Röda Korsets akuta nödhjälp. Nu fokuserar man alltså primärt på att hjälpa det egna landets invånare. I undersökningen konstaterar man vidare också att antalet människor som berörs av arbetslösheten – 21,8 miljoner enbart i EU – är ca 50 miljoner, då man räknar med familjemedlemmar runt den arbetslösa. I slutändan leder detta till permanenta sociala problem för väldigt många människor vilket i värsta fall rent tidsmässigt kommer att ta länge att reparera.

I Finland har 44 hälsopunkter skapats, där speciellt arbetslösa unga kan få råd i hälso- och välfärdsfrågor. På Åland har inte ännu någon debatt förts om hur den ekonomiska krisen drabbat befolkningen. Enligt statistik från Ålands statistik- och utredningsbyrå var arbetslösheten i september 2009 2,9 % procent, 0,7 % högre än i fjol samma tid. Arbetslösheten för unga under 25 år 6,9 %, 1,3 % högra än samma tid i fjol. Samtidigt konstaterar ÅSUB att antalet lediga platser minskar.

Vi på Finlands Röda Kors, Ålands distrikt, tror på att det finns människor även på Åland som är drabbade och behöver stöd och någon som fungerar som förespråkare för dem. Vi vill genom denna insändare lyfta fram frågan om problemet med ökande arbetslöshet och humanitär marginalisering. Röda Korset försöker så snart som möjligt bjuda in till ett informationstillfälle där företag, myndigheter och andra tillsammans kan tipsa allmänheten om hur man kan komma igenom den nya situationen som den ekonomiska krisen har fört och kommer att föra med sig. Det finns en självklar medmänsklighet som vi vet att finns på Åland. Den behöver inte alltid vara av ekonomisk art, men kan också bestå av att man som företagare eller myndighet sätta sig in i en arbetslös persons ställe. Då kan man finna olika lösningar för dem som drabbats hårdast av den ekonomiska krisen. Krisen som till stora delar oftast är framkallad helt av andra faktorer än av de drabbades gärningar.
Med vänliga hälsningar
Stefan Simonsen,
verksamhetsledare
Finlands Röda Kors,
Ålands distrikt