DELA

Framtiden förverkligas här och nu

Målet är att skapa ett samhälle som är enklare, lättare och närmare för alla Ålands medborgare.

Åland inledde under föregående mandatperiod sin resa mot Åland 2.0, i och med grundläggandet av Ålands Digitala Agenda (ÅDA) och fortsatte med digitaliseringsrådet som tillsattes denna period.

Det handlar om hela samhällets bärkraft: Om att tillsammans ge så bra service som möjligt till ålänningarna, om effektivitet, hållbarhet, tillgänglighet och samhällets attraktionskraft. Det finns samordningsvinster inom offentlig IT på Åland och det är det offentliga Ålands ansvar att aktivt söka möjligheterna och genomföra dessa.

Det är orimligt tidigt att dra i ”larmsnöret”, eftersom en gemensam analys just nu pågår där ÅHS IT ingår i arbetsgruppen. Detta är en komplex verksamhet som förutsätter en djupare analys av kloka människor som drar åt samma håll. Det är inte schysst mot någon part att föregå resultatet av det arbetet.

Att nå Åland 2.0 innebär att vi måste visa varandra förtroende och jobba tillsammans. Det är vad vi brukar göra på Åland, det är också vad man måste göra när man bor på en vindpinad grynna i norra Östersjön. Vi behöver här och nu samla de kompetenser vi har för att dra mot samma målbild, Åland 2.0. Ett helt samhälle som är enklare, lättare och närmare för alla Ålands medborgare.

Wille Valve

Social- och hälsovårdsminister