DELA

Framtiden för kommande elever i SÅHD/KHS

Ledande politiker i främst Jomala vill bygga sönder nuvarande KHS. Varför kan man undra? Inte för att man har barnens bästa som orsak, som föräldrar till elever som nu går i KHS vill vi att SÅHD s styrelse tar ett steg tillbaks och gör om och gör rätt, för våra och kommande barns/elevers bästa. Vi vill även ha svar och redogörelser för våra frågor som finns.

Genomtänkt utbyggnad?

I dag är KHS anpassad för 330 elever, det verkliga behovet för eleverna i SÅHD är 349 st. Platser köps i dag av Mariehamns stads skolor, signaler påvisar att det finns en önskan att även dessa elever skall till KHS. Den nya tillbyggnaden av skolan är planerad för att skolan skall rymma 400 elever men det verkliga behovet för eleverna i SÅHD är och kommer att bli mycket större.

I SÅHDs distrikt så ökar antalet barn i åldern 0-17 år med lite drygt 30 barn per år. Inflyttningen till distriktet ökar dessutom år för år så hur det ser ut om exempelvis 5 år kan vi bara gissa oss till. Just nu finns närmare 200 tomter till salu eller under planering i distriktet och ett hundratal lägenheter är under byggnation eller planering så trycket ökar fort på skolorna i distriktet.

Frågor som finns om tillbyggnaden,

Om man bygger en skola för 400 och har en matsal för 300 som tekniskt inte går att bygga ut, hur löser man det?

– om man har ett storkök som inte har kapacitet för mera portioner och ska ha dem att servera 100 till, vad gör man då?

– om man har en samlingsplats för 350 och vill ha in 400 och man tekniskt inte kan bygga ut den, vad gör man då?

– om det finns krav på utegårdstorlek för skolor och man inte har mera tomt för det, vad gör man då?-utrymmena utomhus för eleverna, enligt skolverket i Sverige, bör vara 30 kvm/elev förutom parkeringsplatser, efter den föreslagna utbyggnaden reduceras utrymmet till ca 1kvm/elev.

Ja man kan konstatera att vare sig tomten eller KHS utrymmen räcker till för den planerade tillbyggnaden och man bygger ”sönder” en väl fungerande verksamhet.

Skolans storlek?

Styrelseordförande Harry Jansson (C) uttrycker enligt följande när det gäller mobbning i skolan:

”i en stor skola där mobbning förekommer så kan dom mobbade sluta samman sej och stå emot dom som utför mobbningen” Istället visar Forskningsstudier på att mobbning förekommer i lika stor utsträckning på såväl små som stora skolor. Däremot kan det många gånger, enligt studien, vara lättare att upptäcka mobbning på mindre skolor.

Utbildningen?

Vi har inte hittat en tydlig forskarrapport som visar på att undervisningskvaliten skall påverkas av skolans storlek.. I en forskningsöversikt ”skolstolekens påverkan på elevers skolprestationer och sociala situation i skolan” av Carl-Henrik Adolfsson Linnéuniversitet 2014 som använt sig av drygt 100 stycken vetenskapliga undersökningar så sägs följande; Författaren, Cotton , konstaterar dock att det utifrån sin genomgång av forskningen i ämnet som vederbörande gjort så går det inte att finna ett sådant samband. Det vill säga, det finns inte någon forskning som stödjer att en större skolor generellt skulle erbjuda eleverna en bättre undervisningskvalitet än de små skolorna.

Slutsats.

Vill vi att de bästa besluten görs för våra för våra barn/elever. Det innebär att vi inte vill se KHS byggas ut ytterligare till den storlek förbundsstyrelsen föreslår utan SÅHD skapar en ny skolkropp antingen i Möckelö eller västra Åland så att elever och lärare får undervisningsutrymmen som behövs och skall finnas i en välfungerande skola.

Föräldrar och skattebetalare i berörda kommuner