DELA

Framtiden börjar i klassrummet

Ett barns motivation kommer inifrån, att självmant försöka förstå världen. Vi föds alla som nyfikna varelser. Men vad händer med nyfikenheten och kreativiteten när barnet börjar skolan?
Debatten om utbildningen har tyvärr handlat mycket om betyg och vilket system man ska ha i vilken årskurs. Varför fortsätter vi sila mygg?

Skolan borde vara ett rum där man känner sig trygg, upplyft och inspirerad. Siffror och egen erfarenhet visar alltför ofta på motsatsen. Alltför många trivs inte i skolan.
En lärare står i en klass och korvstoppar eleverna med info de inte tror de kan ha nytta av, och efter ett prov har man glömt det mesta. Vad är vitsen med utbildning då?

Grundskolan bör sätta elevernas individuella kunskaper i fokus, där man inte förtrycker människor till att bli ”som alla andra”, i stället för att göra alla speciella. Vi håller på att fö rlora dolda talanger så här. Jag föreslår därför att vi:
-låter lärandet bli en interaktiv process elever emellan, så att inte bara läraren pumpar ut all info
-slopar uppfattningen om att vissa läroämnen är finare än andra
-involverar fler sinnen och hela kroppen i den lärande processen
-låter eleverna ha större kontroll i skolan
-bättre lär oss hantera IT och kritiskt tänkande för inhämtning av faktakunskaper

Så här kommer vi också att kunna öka förståelsen elever emellan och i längden motverka segregation och mobbning. För det är i klassrummet det börjar. I klassrummet börjar framtiden.
Simon Holmström (ObS)
Lagtingskandidat