DELA

Framtida rekryteringar

Förvaltningschefen i landskapet tillsätts politiskt. Lantråd och ministrar fattar beslut i plenum och anställer den de anser är mest och bäst lämpad för tjänsten.

Tjänstemannen sitter på politiskt förtroende. Det var orsaken till att laglighetsbedömningar togs bort från tjänsten som förvaltningschef och numera återfinns vid tjänsten som rättschef i förvaltningen. Av den orsaken behöver inte förvaltningschefen numera vara jurist utan även annan lämplig högskoleexamen är möjlig.

Naturligtvis har regeringen därmed sin fulla rätt att ta den person man politiskt bedömer att kommer att vara bäst för regeringen.

Däremot tror jag att många, i likhet med mig, ställer sig fundersamma till själva anställningsprocessen vid senaste tillsättandet av förvaltningschef.

Månader av intervjuer, resor för de sökande och flertal möten i rekryteringsgruppen frångicks vid det slutliga valet.

Nu upplevs det som att konsultens och rekryteringsgruppens förslag vägde lätt mot det val som gjordes.

Hela processen upplevs som ett spel för gallerierna då timmar av avlönat processarbete inte tas i beaktande.

Det hade varit ärligare att avbryta anställningsprocessen och sagt att den här regeringen gör en annan bedömning än den förra och har politiskt redan kommit överens om vem vi vill ha.

Processen och efterdyningarna av den samma leder knappast till att det blir lättare att rekrytera kompetenta personer.

Vi kommer alltid att vara i behov av erfarna och skickliga krafter med sakkunskap inom olika områden.

Man måste i fortsättningen bestämma sig för hur rekryteringar av det här slaget ska gå till så att inte debatter i likhet med dagens uppstår. Det är inte trevligt vare sig för den som fick jobbet eller för dem som inte fick det, inte heller för den breda allmänheten.