DELA

Framkomlighet för fotgängare

Vi har läst i tidningen att man skall bygga om Ålandsvägen. Det är väl bra, men man talar mest om att det skall göras framkomligt för cyklister. Många av oss äldre cyklar inte mera, vi är i stället mycket beroende av att vi kan komma fram till olika serviceställen med bil. Många har svårt att gå längre sträckor. Gågatan är säkert trevlig för många som tycker att det är skönt med bilfri gata, men den som har problem med benen är tacksam om bilen kan föra en fram till dörren där man skall in. Vi har en känsla av att de som planerar i staden inte så ofta tänker på oss äldre med trötta ben. Övergångsställen som är belagda med sten är en styggelse för dem som är rullstolsburna eller begagnar sig av rollatorer.

Vi hoppas att våra trafikplanerare försöker beakta de äldres behov. När vi blir äldre så trippar vi inte lika lätt och lyfter inte fötterna lika högt.

Äldrerådet i

Mariehamn

Mariehamns

Pensionärsförening

Leif Jansson

Kaj-Gustav Sandholm