DELA

Framgångsrik decentralisering

Replik på Mats Adamczaks insändare. Nej, vi är absolut inte missnöjda med resultatet. Vi konstaterar att en stor del av ålänningarna vill ha någon form av förändring, men att inget av de framlagda förslagen får något stort stöd.

Centerns demokratiska kompass är till skillnad från landskapsregeringens väldigt stadig. Vi hyllar självstyrelse på alla nivåer och tror hela Åland och alla ålänningar vinner på att känna delaktighet i sådant som rör ens egen vardag. Åland är som idé framgångsrikt tack vare decentralisering.

Om de självstyrda kommunerna vill samarbeta eller gå samman ska det ske på deras initiativ. Lika lite som vi vill att Åland ska styras från Helsingfors vill vi avdemokratisera det kommunala självstyret. För sist och slutligen är statistik historia och politik att forma framtiden.

Man kan också ställa frågan varför regeringen först gör en enkät om kommunstrukturen och först därefter presenterar den ekonomiska utredningen som berättar om konsekvenserna av de olika modellerna?

Jörgen Pettersson

Åländsk Center