DELA

Framåt Åland!

Vi liberaler kommer att fortsätta jobba för ett framgångsrikt Åland. Den ekonomiska krisen till trots har hjulen snurrat, vi ålänningar har med våra samlade kompetenser sett till att den åländska skutan tryggt seglat vidare, om än med något revade segel.
Vi ska fortsätta följa den utstakade kursen och se till att människors förmågor och kreativitet ges utrymme att växa, därmed tryggas också utvecklingen av Åland. Företagandet och den höga graden av sysselsättning, att människor har arbete, är grunden för en fortsatt trygg samhällsservice, vård utbildning och omsorg. Det kommer vi att fortsätta måna om!

Utveckling ställer krav på aktivitet och nytänkande. Även om vi har det bra på Åland måste siktet vara inställt på framtiden, vi kommer inte vidare genom att följa gamla, upptrampade spår.
Under mandatperioden måste en fortsatt god samhällsservice till människorna tryggas. För att se till att resurser och kompetenser räcker till för god service, ska ett helhetsgrepp tas om samhällsstrukturerna alltså den verksamhet som bedrivs av kommunerna och landskapet. Till den delen ser jag fram emot att partierna ska tänka nytt och kunna mötas för att diskutera innehållet i det som vi vill ha ut från den gemensamma sektorn och inte fastna i stelbent tänkande om antalet kommuner. Vi ska vara inriktade på hur vi tryggar kvaliteten och effektiviteten bl.a. inom sociala sektorn, tekniska verksamheten och vägunderhållet. Idag finns som ett exempel 17 olika enheter som funderar på vägunderhåll – det är inte en ansvarsfull hantering av våra gemensamma resurser!

Den gemensamma
sektorn och vi politiker har ett ansvar att uppmuntra och stöda näringslivsutvecklingen. Inte genom att blanda oss i och försöka styra utan genom att ge förutsättningar, bygga infrastruktur och medverka till kompetensuppbyggnad. En av de allra viktigaste rollerna är att utbilda kompetent arbetskraft till näringslivet. Inom utbildningspolitiken ska vi vara lyhörda för efterfrågan från näringsliv och studerande, utbildningspolitik och näringspolitik ska gå hand i hand!
Nytänkande inom näringspolitiken behövs och arbetet har också inletts. Fokus på tjänste- och serviceföretag samt företag med inriktning på miljöteknik har lyfts fram, satsningar har gjorts inom flera områden för att öka företagens miljömedvetenhet och miljöinriktning. Inom Ålands teknologicentrum har kvinnligt förtagande varit uppmärksammat och många kvinnliga företagare har genom nätverksarbete fått stöd och hjälp i sina etableringar. Nytänkandet inom näringspolitiken ska gå vidare.

Självstyrelsen ger oss möjlighet att utveckla Åland i den riktning vi väljer. Inom självstyrelsens ramar har vi också skapat ett bra samhälle och vi fortsätter på den vägen. Inom givna ramar kan vi tänka nytt om det är till fördel för människorna och för att visa att vi är öppna och välkomnar nya ålänningar och företagare.
Jag vill se en förändring och modernisering av näringsrätten, hembygdsrätten och tillståndssystemet för jordförvärv.
Små åtgärder som på inget sätt hotar grunderna för självstyrelsen kan, om en tillräckligt bred vilja finns, genomföras och förenkla för ålänningarna. Näringsrättsinstrumentet kan moderniseras så att företag inte längre måste söka näringstillstånd. Istället kunde ett anmälningsförfarande tillämpas och på så sätt garanteras också språkskyddet. Kravet på att ålänningar måste ingå i en bolagsstyrelse bör avskaffas.
Studerande utanför Åland som skriver sig på studieorten förlorar sin hembygdsrätt efter fem år, det är lätt att få tillbaka den men ändå förenat med viss byråkrati och kostnad . Vi tycker att den som innehar hembygdsrätt kan få vistas utanför Åland upp till åtta år innan hembygdsrätten tas bort, och det gäller för alla. Med det ger vi signalen till ungdomarna: åk gärna bort och förkovra dig med vad det än vara må men kom gärna tillbaks, och du har åtta år på dig.
Åland är på väg framåt, det finns enorma utvecklingsmöjligheter. Liberalerna vill tillsammans med andra fortsätta det åländska utvecklingsarbetet.
Viveka Eriksson
Partiledare, Liberalerna