DELA

Frågor till Pettersson (C) och Röblom (HI)

Mariehamns Energi (ME) planerar att destruera dieselkraftverket G1 till en uppskattad kostnad om 1 000 000 euro. En motor från Wärtsilä (18V46).

I en rapport, beställd av hållbarhetsminister Alfons Röblom (HI), anses att G1 inte kan vara motiverad som reservkraft och att ett landskapsövertagande av G1 inte är ekonomiskt försvarbart.

Jag undrar om detta verkligen är ”hållbar energipolitik” och ställde därför några frågor till ME:s numera avgående styrelseordförande Jörgen Pettersson (C) och Alfons Röblom, vilka fortfarande är obesvarade.

Min första direkta fråga till Jörgen Pettersson var: Varför har ME inte valt alternativen konvertering eller försäljning av G1?

På fartyg kan driften och inkopplingen skötas på distans helt automatiserat 24/7. Varför skulle G1 då kräva 520 000 euro för att någon (hur många?) skulle ha jour för att starta upp maskinen inom typ sex timmar?

Hur kan ni komma till att årskostnaden för beredskapen skulle vara 520 000 euro?

Som det framgår både i Stellan Egelands (OB) reservation och från Samrådsdelegationens rapport (2019) så har Försörjningsbredskapscentralen i Finland ställt sig positiv till att stå för en del av de årliga kostnaderna för beredskap. G1 kunde stå kvar. Mariehamns stad kan inte stå som ägare men det finns lösningar på hur detta skulle lösas rent formellt.

Hur kan ni motivera att G1 skall destrueras till en kostnad om cirka en miljoner euro i stället för att kunna fortsätta som reservkraftverk då beredskapskostnaderna till stora delar kan finansieras av Försörjningsberedskapscentralen?

Varför konverteras inte G1 för biobränsle/gas?

Varför kan man inte sälja G1 till någon som vill använda den eller ha den som reservdelsmaskin?

Jag anser att en destruktion av G1 varken är ekonomiskt eller miljömässigt hållbar. Det är stort slöseri med skattemedel och av ett fungerande kraftverk.

STEPHAN TOIVONEN

Mariehamnare

Ålänning

 

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp