DELA

Frågor till Olof Erland

För något år sedan hade jag förmånen att i Högskolan på Åland gå en kurs i Forskningsmetodik som professor emeritus Kurt Waller höll. Vad han gång på gång poängterade var att inom forskningen måste man ständigt vara kritisk och ifrågasätta.
Någonting som verkligen kan vilseleda och som man alltid bör ifrågasätta är snygga diagram tagna ur olika sammanhang. Detta gäller inte bara inom forskningsvärlden utan även inom politiken och nu när vi närmar oss val så tänkte jag att vi tillsammans praktiserar det Waller lärt mig på Olof Erlands (Lib) insändare och diagram i måndagens tidningar.

Erland har rätt i att bostadsproduktionen stagnerade under 90-talet men att skylla det på sossarna är att vilseleda.Vi ska komma ihåg att under denna period hade vi en verklig lågkonjunktur med hög arbetslöshet och låg bostadsproduktionen. Situationen var den samma även i Sverige, Finland och övriga Europa.
Sedan försöker Erland få den ökade bostadsproduktionen till ett verk av liberalernas och centerns politik från 2001. Men siddu de går vi inte på, då vi i hans diagram kan utläsa att bostadsproduktionen fick ett uppsving redan i mitten av 1998 vilket är 2,5 år före Lib och Center bildade gemensam regering och genomförde citat ”regionalt differentierat direktlån för hyresbostäder som en politik för ekonomisk tillväxt och regional spridning”.

Tre frågor uppstår. För det första; vad betyder egentligen regionalt differentierat direktlån för hyresbostäder? För det andra, vad hade denna politik för inverkan på en redan uppgående trend för bostadsproduktionen? För det tredje visar inte Erlands diagram andelen hyresbostäder utan det inkluderar alla typer av bostäder.
I slutet av sin insändare vill Erland effektivisera den privata bostadsmarknaden.Jag undrar hur och för vem han tänker göra det? Är det för mig som ägare av en lägenhet som jag kan tänkas hyra ut den eller är det för hyresgästerna? Sedan vill Erland införa ”en garanti för så kallat socialt boende med billiga hyreslägenheter” vilket låter förnuftigt men vad betyder det? Är ”så kallat socialt boende” rad- och höghuslägenheter där många familjer bor vägg i vägg med varandra eller är det typ baracker, staplade på varandra där socialt utslagna ska placeras i en förtäckt form av getto?

Till sist undrar jag vad det är för åtgärder och för vem som Erland syftar på då han vill minska kostnaderna för bostadsproduktion? Är det för byggaren eller för hyresgästen/lägenhet köparen som vinner på en sådan reform? Vad jag funderar att vi borde göra är helt enkelt att ge Erlands insändare betyget KORR (Korrigering) så att han får möjlighet att berätta för oss vad han och liberalerna menar med alla vackra och luddiga formuleringar.
Till sist vill jag tacka professor Kurt Waller för en intressant och givande kurs i forskningsmetodik. Jag vill be alla läsare att än en gång kritiskt läser denna insändare. Ifall du har frågor eller inte är överens med resonemangen så ska du fatta pennan och delta i debatten för det är på så vis som vi moderna socialdemokrater kan utveckla oss själva och vår politik att passa även dig!
Martin Nilsson
Modern Socialdemokrat