DELA

Frågor till ministern

Norråländska frågor till lantrådet Viveka Eriksson och näringsministern Torbjörn Eliasson

Tack Viveka för ditt svar. Vi förstår det som att du nu kommer att driva denna för hela Åland och i synnerhet norra Åland ytterst viktiga fråga vidare.
Av dej Tobben hade vi faktiskt väntat oss att du åtminstone skulle besvära dej att svara. Du är dock näringsminister för hela Åland. Det är en sak att prata en annan sak att åstadkomma något. Vi uppmanar dej än en gång att ge klara och raka svar på våra frågor.

1. Varför för du inte frågan om förverkligande av en golfanläggning ”snäppet bättre än Kastelholm” i Godby-Ämnäs till regeringen?
2. Varför försöker du definitivt stänga fönstret för Godby-Ämnäs genom att utelämna villkoret ”landskapet har rätt att i förtid uppsäga arrendet om markerna behövs för anläggandet av en ny golfanläggning”? Varför låter du inte det nya lagtinget ta beslut i frågan? Varför denna brådska?

3. Varför ger du inte beräkningen av den ekonomiska betydelsen av en ny anläggning i Godby-Ämnäs jämfört med en bana till i Stornäs?
4. Hur har du tänkt ordna möjligheterna för kringaktiviteter och boende på Stornäset?
Några finströmare
som åtminstone tidigare
röstat på regeringspartierna