DELA

Frågor till minister Veronica Thörnroos

Som representant för markägarna på Wessingsboda öjen vill jag inkomma med följande frågor till infrastrukturminister Veronica Thörnroos.
Varför är inte den nyligen utförda damm- och bullerutredningen på Wessingsboda öjen som slutförts av WSP offentlig. Vem eller vilka bestämmer vad som skall ges offentlighet av utredningsmaterialet för Föglötunneln? Vi kräver tillgång till samtliga rapporter och utredningar gällande miljöpåverkan på våra marker!
Varför har inte MKB-utredningen som startade sommaren 2009 avslutats? Eftersom det är konstaterat att vägdragningarna till tunnelmynningen samtliga är inom det Natura 2000 status område som landskapet erbjudits och mottagit av Wessingsboda samfällighet att införlivande i det Europeiska Natura 2000 programmet?
Vad är kostnaderna och antal timmar idag för utredningar och juristarvoden för Föglötunnelutredningen (södra alternativet) för samhället? Vad insatsen är för markägarna vet jag!
Sven-Anders Eriksson