DELA

Frågor till Jörgen E

Besviken på naturvårdskonsulenten Jörgen Erikssons saklighet!
Råkade höra i lokalradion onsdagkväll 26.11, hans bemötande av frågan angående lodjursförekomsten i våra marker. Det gjorde mig mycket besviken på hans saklighet och omdöme i frågan när det gäller dagssituationen i våra skogar!
Den värsta saken var, att han i slutet tyckte att det var en välkommen inflyttare, med tanke på saneringen av vår rådjursstam? Jag trodde att jag hörde fel. Den är ju redan starkt decimerad på grund av de två senaste vintrarna, trots en omfattande stödutfodring.

Jag emotser att Jörgen i pressen svarar på några enkla frågor.
Du borde förklara dig vad du menar med ”hälsosamt”!
Du sade själv att lon är lätt att känna igen, men tror du alltså inte då på de observationer som folk ser litet varstans, även med ungar?
Du sade att lospåret är i storlek som en mans hand, vilket inte stämmer alls. Är direkt vilseledande. Jag var för ett antal år sedan uppe i närheten av Kebnekaise och jagade med en kunnig jägare och där såg vi ofta lospår. De var helt runda och i storlek med avtrycket från till exempel en tekopp i snön. Liknande spår såg jag för flera år sedan bland annat i Hammarland.

Din uppfattning att det i dag kan finnas 3-4 lodjur, är tyvärr nästan skrattretande. Du utgår troligen för den inventering som gjordes med bland annat körning över sjöarnas isar. Lodjuren håller normalt till i bergiga och svårtillgängliga marker.
Är det inte rätt naturligt att det kan finnas DNA-spår från räv och mårdhund, om de hittar ett dött rådjur, som de sällan själva kan fälla.
Ett av de första lodjur som bevisligen för ca 10 år sedan invandrade över norra Åland och var någon dag på Äppelö, fällde där varannan natt en get och ett kid på spårsnö. I båda fallen åt den genast från låren. (Stämmer bra överens med Strömma-djuret.)

Hur kommer du i fortsättningen att försvara ”välkomnandet”, när hundar, lamm och kattor försvinner och de man inte vet av harar och markhäckande fåglar.
Hur kan du välkomna detta rovdjurs inflyttning? När vitsvanshjorten kom gjorde ni den fredlös i flera år, även under reproduktionen! Var finns logiken?
Jag skall inte ställa frågor angående Kumlinge-lodjuret, björnen i Brändö, eller hjortimporten till Högbolstad.

När det gäller fakta om lodjuret, fick vi några stycken en god information för ett antal år sedan i Mariehamn, av en specialist från Finland och en från Sverige.
Finns det gott om rådjur tar en lo 50-70 djur i året. Minst ett rådjur i veckan på vintern, för de kan inte äta fruset. Haren är också intressant om det finns
Undrar
Bengt Häger