DELA

Frågor till Anders Göransson

Några frågor till Ålands yrkesgymnasiums förvaltningschef Anders Göransson med anledning av artikeln i Nyan den 30.6.2015:

”– Har eleven ett fullständigt grundskolebetyg tittar vi på det. Det är om kraven för godkänt har sänkts för eleven som problematiken kommer in.”

Fråga 1:

Hur kan man enligt dig överhuvudtaget åstadkomma ett ”fullständigt grundskolebetyg” om man har en anpassad läroplan, som ju per automatik innebär ”stjärna i kanten” för vissa ämnen? Ett ”fullständigt grundskolebetyg” får ju inte belastas av anpassning, såvitt jag förstår ditt resonemang korrekt.

Fråga 2:

På vilka grunder kan den/de som beslutar om huruvida en grundskoleelev med anpassad läroplan ska beredas en studieplats eller ej vid Ålands yrkesgymnasium veta om han eller hon har vitsord som baserar sig på sänkta krav? Kontaktas verkligen varje enskild elevs enskilda lärare i varje enskilt ämne där anpassning förekommit – eller ens den som varit elevens klasslärare det sista året i grundskolan?

Den som haft en anpassad läroplan i ett eller flera ämnen presterar med andra ord inte ett ”fullständigt grundskolebetyg” och har därmed ingen – eller åtminstone en radikalt mycket mindre–chans till en studieplats vid Ålands yrkesgymnasium. Rätt eller fel?

Nina Backlund

Anders Göransson svarar:

Tack för dina frågor. Jag skall försöka besvara dem efter bästa förmåga.

Tyvärr har jag inte blivit helt korrekt citerad i artikeln. Jag har aldrig sagt något om ”fullständigt grundskolebetyg” utan jag talade om betyg med och utan anpassad läroplan. De som har anpassad läroplan har enligt gällande regelverk inte möjlighet att söka en plats vid någon av Ålands gymnasiums skolor vid den vanliga antagningen utan är hänvisade till att söka enligt prövning.

Detta är inget som myndigheten själv har bestämt utan detta är reglerat av lagting och landskapsregering.

Vad gäller din andra fråga kan det vara så att det både kan vara lättare och svårare att komma in genom prövning. Detta beror för en sökande genom prövning helt på hens egna förutsättningar. Det finns idag sökande i de båda antagningssystemen som står utan studieplats. Som systemet ser ut idag finns det ingen subjektiv rätt för varje enskild sökande att välja sin studieplats, utan antalet utbildningsplatser inom varje program fastställs av landskapsregeringen.

Detta innebär att en sökande alltid riskerar att bli utan studieplats om det finns fler sökande än det finns platser oavsett antagningssystem.

Hoppas detta var svar på dina frågor. Om inte får gärna kontakta mig direkt.

Anders Göransson,

FC Ålands gymnasium

Innan artikeln publicerades, fick Göransson läsa igenom och korrigera eventuella felaktigheter i texten. Red.