DELA

Frågor till Ålands Miljöservice

På Åland syftar bestämmelserna i miljölagen till att främja en hållbar utveckling genom att i första hand förebygga uppkomsten av avfall. Jag har bott på många orter i Finland, och överallt har avfallsavgiften för villaägare varit beroende av mängden av avfall. Det har motiverat folk till exempel att kompostera mera. Så är inte fallet på Åland. På Åland betalar man avfallsavgiften per fastighet. Ingen skillnad hur mycket och vilken typ av avfall. Hur motiverar Mise detta?

Så länge jag bodde i Mariehamn i ett bostadsaktiebolag fungerade sophanteringen. Men så är inte fallet i skärgården. På Kökar har jag tre kilometer till den mobila ÅVC, men jag har ingen bil. Och ett annat problem: sk. ”säckhämntning” sker på måndagar. För mig som bor ensam, inte köper färdigtpaketerad mat och komposterar så mycket jag kan tar det många veckor innan jag får en säck full, och är jag inte på plats just på en måndag, då blir säcken stående i lidret för många veckor, ofta månader. Just för tillfället, över hela vintern, står det en säck i lidret och lockar möss till sig, eftersom jag på hösten inte kunde vara på plats någon måndag! Detta gör att jag funderar på Mises princip av likabehandling!? Hur blir den uppfylld mellan fasta Åland och skärgården?

Mise säger sig vara en myndighet, som är jämförbart med skatteverket. När jag betalar skatter vet jag att skattepengar skapar trygghet till mig och andra i form av ordnad hälsovård, trafik och annan infrastuktur, utbildning o.s.v. Men när jag betalar Mises avgifter får jag en sophantering som inte alls fungerar. Hur kan Mise då vara jämförbar med skatteverket?
I ett brev från Mise till mig står det:” Man behöver inte ansöka om att vara med i Mise eller skriva något avtal för att vara med i Mise. Som byggnadsägare omfattas man automatiskt av den kommunala renhållningsmyndigheten”. Denna uppgift har Mise inte lyckats sköta. Ett exempel av Mises kundinformation: Vid ett besök hos Mise fick jag råd att gärna berätta till Mise om jag känner till någon på Kökar som inte har anmält sig till Mise. Det är konfidentiellt, tillades det! I början av Mises verksamhet skickades det ut mycket svårbegripliga informationsblad. Med så många olika alternativ i sophanteringen att man blev bara förvirrad och tänkte att det är bättre att sköta sina sopor själv bäst man kunde. Jag tog mina små soppåsar till stan och mina gäster på Kökar tog deras sopor med sig till Åbo eller Helsingfors. Det fungerade bra, soporna blev inte liggande och luktande i lidret i månader.

Mise informerade inte att de som inte förstodde sig på att från början anmäla sig till Mise blir restfakturerad fem år bakåt! Hur kan Mise ha juridisk rätt till detta?
Hur mycket har Mise t.ex. samlat in pengar genom att restfakturera folk som inte förstodde sig på att anmäla sig till Mises mycket komplicerad system från början? Hur många Mises kunder betalar för en service som är omöjlig för dem att använda? Mina grannar som har sin fastighet bara 10 meter från min fastighet betalar precis som jag Mises avgifter trots att de inte kan använda Mises tjänster utan tar sina sopor med bilen till Helsingfors.

Mise har svarat till mig att ”många” på Kökar är nöjda vid Mises tjänster. Vad betyder det här ”många?” Hur många? Har Mise kanske gjort en undersökning?
Mise motiverar avgifter bland annat genom att alla måste betala för Mises administration. Till och med där har jag personligen haft dåliga erfarenheter. Mise råkar vara det enda myndighet som under mitt långa liv har skickat felaktiga räkningar till mig. Det har hänt två gånger. Som tur har jag själv märkt detta och fått felet rättad. Men vad händer om man inte själv upptäcker felet? Jag har också, trots att jag har känt det hela mycket orättvist, betalat alla restfakturor för fem år bakåt. Men jag undrar: vad händer om man inte går med att betala?

Hur många personer och på vilka grunder har lyckats få avgiftsbefrielse av Mises avfallsavgifter? Hur uppfyller Mise principen av likabehandling? Och det viktigaste: Hur motiverar Mise folk till hållbar utveckling och att förebygga uppkomsten av avfall? Jag efterlyser en öppen diskussion och en utforskning av dessa frågor!
Enligt västerländsk och nordisk demokrati skall samhället vara öppet och jämnställt. Mises organisation på Åland uppfyller inte sådana kriterier. Som medborgare känner man sig nertryckt av en myndighet som tar betalt för en service som inte fungerar. En myndighet under Ålands Landskapsregeringens Miljöavdelning och som borde stå för hållbar utveckling fungerar som ett ekonomiskt företag. Tjänar på att folk konsumerar, alstrar sopor och kör bil. Påverkar avfolkningen eller olagliga soptippar i skärgården genom att sophanteringen inte fungerar.
Aino Kivisaari