DELA

Frågor om tjärasfalt

Med anledning av projektledare Håkan Lindéns radiointervju gällande tjärasfalt från Ålandsvägens ombyggnad, etapp 1, vill vi ha svar på följande frågor:

– tjärasfalt skall behandlas enligt Landskapsförordning nr 79 år 2010. Hur följer infraavdelningen lagen vid hanteringen av tjärasfalten och hur är proceduren upplagd?

– hur stor är den totala mängden blandasfalt enligt infraavdelningens invägning?

– hur stor är den totala mängden blandasfalt som transporterades bort från upplagringsplatsen för borttransport till fastlandet enligt infraavdelningens invägning?

– hur stor är den totala mängden blandasfalt som togs emot på fastlandet enligt infraavdelningens invägning?

– hur förklaras skillnaden mot transporterad blandasfalt till Jomala mot blandasfalten som transporterades till fastlandet?

Detta är frågor som vi, som medlemmar i infrastrukturnämnden, ställt på våra möten, frågat via besök på avdelningen och frågat via mail men inte fått svar på. Därför begär vi nu svar via media.

BÖGE HOLMBERG (C)

SUNE AXELSSON (OB)

SVAR PÅ INSÄNDARE:

Infraavdelningen följer förordningen, åtgärder vid hanteringen har utförts i samråd med ÅMHM och vid behov justerats.

Vid förekomst av tjärasfalt har materialet förts till därför avsedd mellanlagringsplats, provtagning utförts och materialet har när det konstaterats vara ”farligt avfall” förts vidare till godkänd mottagare.

Från Ålandsvägen etapp 1 transporterades 777 ton blandasfalt (tjärasfalt) till godkänd mottagare i Finland, vägning utförd vid mottagningsplatsen i Finland.

HÅKAN LINDÉN
PROJEKTCHEF MARIEHAMNS STAD