DELA

Frågor om Medis finansiering

Hörde Siv Ekström i radion och hennes besvikelse över att landskapet dragit ner på bidraget till Medis för 2018. Jag förstår henne inte riktigt. Varför skulle inte Medis behöva spara in när alla andra måste gör det.

Inom landskapets egen verksamhet har man sparat i flera år och kommunerna har fått sänkta landskapsandelar. Även inom hälso- och sjukvården har man sparat och klarat det ganska bra.

Om jag förstod informationen rätt så bidrar landskapet med 200.000€ till Medis verksamhet för 2018, en minskning med 83.000€. Enligt gällande avtal mellan Medis och kommunerna bidrar Mariehamns stad med ca 400.000€ och övriga kommuner med ca 350.000. Detta innebär att samhället betalar 950.000€ för Medis verksamhet 2018.

Vill också påpeka att det är kommunerna som ansvarar för Medis verksamhet, inte landskapet, landskapets bidrag kan alltså betraktas som extra landskapsandelar till kommunerna. Medis har även andra inkomster som t. ex. kursavgifter.

Undrar om Siv E. kan svara på följande frågor: Vad var Medis totala intäkter 2017, exklusive intäkter för svenska för invandrare? Antalet kursdeltagare 2017? Antal lektioner 2017?

Min bestämda åsikt är att det är bra att inom en organisation se över sin verkasamhet och hur pengarna används med jämna mellanrum och inte köra i samma hjulspår. Kanske Medis behöver göra det nu.

Jag hör till dem som tycker att Medis behövs och gör ett mycket viktigt arbete men det är frågan om hur mycket det får kosta för samhället.

PENSIONÄR I SKÄRGÅRDEN

SVAR PÅ INSÄNDARE:

Det är trevligt att höra att ”pensionär i skärgården” tycker att Medis verksamhet är viktig. Visst är det så att alla behöver spara och dra sitt strå till stacken. Frågan är dock om en så pass liten institution som Medis plötsligt ska åläggas ett så stort sparkrav som nu är fallet.

Ett sparkrav som vi blev medvetna om först i slutet av förra året och som innebär en minskning av landskapsunderstödet med hela 30 procent. Jag ska förklara litet hur det ligger till med olika saker som tas upp i insändaren.

1) För det första har Medis minsann fått lov att spara under flera år redan. Vi har varit tvungna att höja kursavgifterna så mycket att det börjar märkas att det finns personer som inte har råd att gå på kurser på Medis. Tanken med Medis är att alla ska kunna komma på kurs, till och med ”i så nära anslutning till hemorten som möjligt” som det står i lagen. Landskapet har under de senaste 15 åren faktiskt sänkt stödet radikalt. År 2002 räknade landskapet ut stödet på 11 200 lektioner som grund.

År 2008 beräknades stödet på 10 000 lektioner och 2010 sänkte man drastiskt till 7000 lektioner. Ända fram till år 2017 har stödet från LR grundat sig på 7000 lektioner. Man har räknat vad en lektion på Medis kostar att anordna och så har man multiplicerat med 7000 och sedan betalt ut 40 procent av det som stöd. På så vis blev summan förra året 283 752 euro.

2) Att Medis bara skulle vara en kommunal angelägenhet är något helt nytt för mig. Jag har fått höra det många gånger nu de senaste månaderna och undrat över hur man kommit till en sådan slutsats. När Medis grundades på initiativ av landstinget 1946-47 var det Mariehamn som fick ta hand om institutet men med ”högsta möjliga landskapsunderstöd”.

År 1967 beslöt man få med också landskapskommunerna, som till slut själva bad om att få komma med. Institutet hade då ännu ett landskapsunderstöd på 70 procent. Landskapet har alltså varit med i Medis finansiering från första början. På fastlandet fungerar det likadant, staten stöder arbetar- och medborgarinstituten med 57 procent av de godkända kostnaderna.

3) Kommunerna har fått sänkta landskapsandelar, ja, men där rör sig besparingarna runt 5 procent. Medis minskning är hela 30 procent om budet från regeringen håller, dvs att stödet ska ner till 200 000 euro, vilket innebär endast 28 procent av kostnaderna för 7000 lektioner enligt nivån på stödet 2017.

4) Beträffande intäkterna för Medis år 2017 har pensionären i skärgården redan de flesta summorna föredömligt klara för sig: förutom landskapsandelen på 283 752, stadens bidrag just under 400 000, landsbygdskommunernas bidrag på 349 222, finns det en inkomstpost på 210 000 euro för kursavgifter.

5) Pensionär i skärgården frågar också efter statistik på hur många kursdeltagare vi hade förra året. Det var sammanlagt 5000 kursdeltagare på våra kurser. Antalet lektioner var 9000.

6) Jag håller med om att man behöver se över sin verksamhet och inte köra i gamla hjulspår. Precis så gör vi på Medis varje år. Vi arbetar hela tiden för att ha ett kursutbud som hänger med i tiden, ett brett och varierat kursutbud som tilltalar våra kursdeltagare.

Vi ser till att det finns kurser i alla kommuner, också i skärgården. Vi ordnar kurser för seniorer och för alla andra åldrar. Vi har ett rätt så stort kursutbud i svenska som främmande språk med tanke på dem som inte kommer i fråga för de sfi-kurser som landskapet köper av oss, och vi är öppna för allehanda kursönskemål som vi hela tiden får ifrån allmänheten.

SIV EKSTRÖM

REKTOR MEDIS