DELA

Frågor om hamnbygge

Angående artikeln om Mariehamns hamns utbyggnad i onsdagens tidning, några frågor:

1. Hur kan Leif Ahlqvist, som beställare uttala sej så säkert om entreprenören, Terramares, möjligheter att klara av att leverera hamnutbyggnaden inom utsatt tid?? Vilka kunskaper, utbildningar och erfarenheter har LA i dessa ämnen??
Det ser ut som om LAsom beställare för entreprenörens talan. Är detta normalt ?

2. Vad händer om/när det europeiska monopolföretaget Terramare inte klarar av att leverera bygget inom utsatt tid?? Kommer åländskt byggföretag, Byggab att kompenseras för detta? Enligt Staden/Hamnen var det endast leveransdatumen som avgjorde att Terramare skulle få uppdraget före det åländska Byggab.
Klarar inte Terramare av leveranstiden, vad händer då??

3. Om Terramare inte blir klara med undervattensarbetena inom maj månad, kommer LA då att försöka påverka ÅMHM att ge dispens för att få förlängd tid för detta, tvärtemot det regler som generellt gäller på Åland?

4. Projekteringen. Hur kommer det sej att projekteringen av alla Hamnens byggen har gått direkt till det finska Nordengineering / Jorma Hagelberg utan konkurrensutsättning ända sen 60- talet?? Projekteringen är en stor del av totalkostnaden för byggen, uppemot 20 % av totalsumman., utan konkurrensutsättning??
Det var bara några av alla frågor som finns angående detta.
Lite Insatt