DELA

Frågetecken kring hamnen

Bolagiseringen av Mariehamns Hamn har gjorts i ytterst brådskande ordning. Orsaken till denna brådska ligger i att den egentliga starten skedde efter semestrarna i år , fastän det varit aktuellt i över ett års tid. Man vet att beslut som tas under tidspress inte alltid blir så bra och så har nog fallet blivit i den nu aktuella bolagsbildningen. Brådskan blev enorm när man blev informerad om att man i år kan få tillbaks överlåtelse skatt på egendom om ca 890.000,- ,bara bolaget är bildat på detta år. Nästa år skall denna möjlighet vara borta. Man får väl hoppas på att de styrande har rätt i sina antaganden och att så sker.

Vad som mer förvånar är tillsättandet av tjänster i det nya bolaget. Återigen har man tillsatt en vd post utan vare sig rekrytering eller kompetenskrav. Det är ytterst förvånande hur man på olika sätt kan tillsätta tjänster inom Mariehamns stad. Ibland skall det vara rekryteringsfirmor och dyra annonser och nästa gång räcker det med ett ordförandebeslut! Man undrar också hur tjänster till det nya bolaget kan utses, innan beslutet vunnit laga kraft. Besvärstiden på fullmäktigebeslutet i detta ärende gick ut den 7 december 2014 !

När man har lyssnat på stadsfullmäktigemötena där bolagiseringen av Mariehamns hamn debatterats, har många upplevt osäkerheten kring bolagsbildningen och detta har tydligt märkts bland ledamöterna. Det har inte funnits någon som direkt visat att så här är det och så här blir det. Den som absolut måste känna till detta och kunna redogöra för det bör ju vara den nya vd`n inom Mariehamns Hamn. Jag föreslår att stadsfullmäktige inbjuder den nya vd`n till nästa fullmäktigemöte för att redogöra om hamnens bolagisering och hamnens framtida förutsättningar för att gynna staden.

Mariehamnarna behöver bland annat få veta:
– var blir skillnaden mellan den befintlig verksamheten och den nya verksamheten i Hamnbolaget ?
– hur skall organisationen bli i det nya bolaget med exempelvis antalet anställda?
– hur blir det med den önskade dividenden från det nya bolaget? Kan den uppfyllas eller blir den något helt annat än vad som diskuterats ? Den 9 december 2014 sades det i de lokala nyheterna att summan av dividenderna om 550.000,- /år från de olika bolagen i staden inte kommer att uppfyllas för år 2015.

– kommer det att finnas insyn i bolaget efter 01.01.2015 ?
– hur ser underhållsplanen för kajanläggningarna ut och när kommer någonting att göras ?
– hur ser nya vd`n på de pågående processerna mot hamnen ? I värsta fall kan detta bli en
utgift på ca 2 miljoner för staden. Drabbar det Mariehamns stad eller Mariehamns Hamn ?
– varför har inte hamnterminalens nya takvåning hyrts ut och hur blir det med uthyrningen av nuvarande hamnkontor.
– när kommer kajkonstruktionerna längs hamnpromenaden att rivas eller repareras ?

Det finns många frågetecken som behöver rätas ut och det blir ett bra tillfälle att göra detta vid nästa fullmäktigemöte för ledamöterna och mariehamnarna.
Sten-Åke Häggblom