DELA

Frågan om ungdomsföreningen dåligt skött

Som medlemmar i Moderat Samling för Eckerö är vi ytterst förvånade och besvikna på kommunstyrelsen i Eckerö som valt att polisanmäla kommunens egen ungdomsförening!

Vi i MSÅ gick ut med ett vallöfte att stöda föreningslivet i kommunen, och därför vill vi nu framhålla att det inte kan anses rätt att polisanmäla vår ungdomsförening. Som motivering till polisanmälan framhåller kommunstyrelsen att bokföringen inte skötts på rätt sätt, och att varor köpts under kontot kioskförsäljning utan att tillräckliga inkomster fåtts in.

Detta innebär att kommunstyrelsen egentligen polisanmäler sin egen Skol- och fritidsnämnd, eftersom ungdomsföreningen ligger under den nämnden!

Dessutom har kommunen en anställd fritidsledare, som är länken mellan kommunen och föreningar och vars uppgift bl.a är att hjälpa föreningslivet med olika papper och dylikt. Man frågar sig varför inte nämnden skött om att ungdomsföreningen fått tillräcklig information på hur bokföringen borde gjorts på rätt sätt långt innan ärendet gått såhär långt?

Vi väljer våra nämnder så, att vi litar på att de som väljs in verkligen sköter de ärenden som ligger under nämndens uppgifter! När man dessutom får veta att ungdomsföreningen av kommunen får en budget på 6000 €/år, kan man inte förstå att fel på några hundra euro skall kunna föranleda till att alla pengar fryses och inte utbetalas. Man sätter ungdomsföreningen i en mycker svår situation, då det inkommer fakturor som borde betalats.

Och till sist gör man en polisanmälan. Borde man inte haft en dialog med skol-och fritidsnämnden innan detta? Vi tycker inte ärendet är diplomatiskt skött.

Moderat Samling för Eckerö

John Hilander

Tommy Nordin

Johan Hellström

Kerstin Wikgren