DELA

Frågan kvarstår, Kemetter

I egenskap av stadsstyrelseledamot borde Sara Kemetter känna till att alla protokoll som produceras i stadshuset tillsänds mig per automatik. Således är Saras påstående om att jag inte skulle känna till kommittén inget annat än elakt förtal.

Men till saken, enligt min mening är regelverket för användandet av Gustaf Eriksson-villan inte tänkt så att man utnyttjar stadsfullmäktiges ordförandes stora godhet att hålla ett välkomsttal för att få tillgång till representationslokalen.

Frågan kvarstår vem som representerade staden då stadsfullmäktiges ordförande avlägsnat sig efter välkomsttalet. Ser fram emot en diger rapport ifrån kommittén om bubblets positiva inverkan på det kvinnliga nätverkandet.

Jack Christenbrunn