DELA

Fråga till Roger Jansson

Biltätheten på Åland hör till de högsta i Europa och koldioxidhalterna i atmosfären når nya rekordnivåer. Hur tar Åland sitt miljöansvar?
I Mariehamns stads bokslut 2011 står att man skrivit under Aalborgåtagandena och därmed tagit på sig ”långtgående anpassning till vad som behövs för att motverka negativa följder av klimatförändringar och energiförsörjning”. Bravo! Men vad är det då rent konkret som Mariehamn tillsammans med hundratals andra europeiska städer åtagit sig vad gäller just stadstrafiken? Så här står det i Aalborgavtalet:
”Vi är medvetna om det ömsesidiga beroendet mellan transporter, hälsa och miljö, och vi åtar oss att starkt främja hållbara alternativ för framkomlighet.
Vi kommer därför att arbeta för att:
1. Minska behovet av privata motorfordon och främja attraktiva alternativ som är tillgängliga för alla.
2. Öka andelen resor som sker med kollektivtrafik, till fots eller med cykel.
3. Uppmuntra övergången till fordon med låga utsläpp.
4. Utveckla en integrerad och hållbar plan för framkomlighet i staden.
5. Minska transporternas konsekvenser för miljön och folkhälsan.”

När man läser detta inser man att något gått snett i Mariehamn. För i vår stad väljer politikerna att försämra kollektivtrafiken. Man krymper turlistorna, man inför avgifter på stadsbussarna och man tar bort kraven på lokalproducerat biodiesel.
Jag riktar nu en fråga direkt till infrastrukturnämndens ordförande Roger Jansson (M): Hur rimmar dessa åtgärder med Aalborgåtagandena?
Anna