DELA

Fråga till Michel Hancock

I en replik till Nyans ledare ställde jag följande fråga. Jag riktar inte frågor till personer utan till tidningen då det är en ledare.

”Nu är jag ingen guru på området utan använder mig av offentlig statistik. Ourworlddata.org brukar jag använda. Där kan man exempelvis se antal nya Covid-19 fall på daglig basis. Man kan klicka på olika länder. Jag valde Finland, Sverige och Estland till att börja med. Låg incidens och svagt ökande. Sedan valde jag de tre länder i ”Europa” som har högsta vaccineringsgraden: Island, Malta och Israel.

Märklig nog hade de tre en högre incidens och speciellt Israel och Island ökar dramatiskt. Det förefaller faktiskt som om Nyan kommer med ”vaccindesinformation”.

Det skulle vara intressant att få Nyans kommentarer på denna anomali.”

Ledarskribenten Hancock gav ett arrogant och överlägset svar där han överhuvudtaget inte besvarade frågan utan fokuserade på att försöka skjuta på frågeställaren. Enär jag överlevde så upprepar jag frågan och förtydligar den genom att påpeka att sjudagarsincidensen i de tre länder med högsta vaccineringsgraden är högre än incidensen någonsin varit i Finland. Så har Hancock en förklaring till detta?

Jag har även en fråga till chefredaktör Anna Björkroos. Anser ni att ledarskribenten Hancocks svar var värdigt en seriös jubilerande tidning?

STEPHAN TOIVONEN

ÅLÄNDSK DEMOKRATI

SVAR PÅ INSÄNDARE:

Ledaren ifråga handlade om vaccindesinformatörer och deras dödliga effekt på folkhälsan. Om Stephan Toivonen diskuterar den sakfrågan istället för ovidkommande statistik kanske han blir mer nöjd med svaren han får.

Härmed avslutas diskussionen för Nyans del.

NYA ÅLAND