DELA

Fråga till Landskapsregeringen

Eftersom jag av egen bister erfarenhet vet att en privatmänniska inte får något svar av myndigheterna på Åland frågar jag såhär i offentligheten. Förtroendevalda politiker och anställda tjänstemän inom förvaltningen är medborgarnas tjänare men tycks betrakta sig som dess herrar.

Fråga till LR:
Tänker man starta ett fukt- och mögeltalko på Åland lika som på fastlandet?
Staten har av skattepengar avsatt 900.000 euro för år 2010 för ändamålet. Har Åland fått något av dessa statens pengar eller ingår det i klumpsumman?
Om man inte får pengar ur statens anslag tänker man då anslå egna pengar ur klumpsumman?
Vi finska medborgare på Åland skall inte behöva bli utan fukt- och mögeltalko. Det finns ju en lag på att vi på Åland skall ha samma förmåner som andra finska medborgare, nivågarantilagen, som vi i sista hand måste åberopa med Justitieombudsmannens hjälp.

Bruno Fransholm
bruno@finnelement.inet.fi