DELA

Fråga Ryssland om Ålandsfrågan

Vet ej länge hur många gånger ja har läst om insändare gällande så kallade Ålandsfrågan, svarat för detsamma och alltid med samma resultat: Ingen vet om det i sin helhet, och ingen kan uttala en enhetlig tolkning om sådant överhuvudtaget skulle existera någonstans i världen.

Men varför inte en gång till, och den här gången till nämnda tidningens insändarspalt från den 15 mars 2021, där man skriver om Ålands självstyrelse sett av en finsk insändare från Kotka.

 

Där föreslår man lösning för Ålands framtida internationella status genom en eventuell försvarspakt mellan Finland och Sverige och ser det med egna ord som lösning för evigt. Hur evigt kan man gott fråga, ty jag känner inte till några som helst försvarspakter i historien som har varat för evigt. Hongkong kan tas som ett senaste exempel av autonomiernas framtidsutsikter, om det inte duger så finns det flera exempel.

Men vore det inte på tiden att fara rätt fram och fråga rent ut, vad Ryssland skulle ha för åsikter i Ålandsfrågan, där man förpliktar en stat att se till att ingen annan skrider över gränsen med sina militära göromål. Eftersom det är så länge sedan 1856 och 1940 då man senast hörde av deras åsikter, skulle det kanske vara dags att fråga, vad Finlands östra grannland anser om Ålands framtida utsikter i internationella sammanhang. Det jag hört från mina forna FN-kollegor överensstämmer inte helt med den uppfattningen man hör och läser i tidningar om Ålands internationella ställning. Så varför inte mera mod av politiker och journalister med, i stället för att smyga fram och vara försynt med det man kanske få höra, innan man presenterar sina egna utslitna åsikter för landets bästa. Låt oss läsare och åhörare vara med och veta, vad dom tycker och tänker öster om oss!

PENTTI ARJOPALO