DELA

Fotbollsplaner ingen lyxvara

Det är roligt och uppmuntrande att fotbollen i Mariehamn engagerar många i vårt samhälle. Fotbollen är Mariehamns största ”ungdomsgård” och därigenom är det naturligt att den syns i vardagen och engagerar barn, ungdomar, föräldrar och många andra i samhället.
Med anledning av att politiker och privatpersoner blandar in fotbollen i budgetdebatten inom Mariehamns stad, vill IFK Mariehamn klargöra följande beträffande sin ungdomsverksamhet.

Av hela IFK Mariehamn ungdomsfotbolls intäkter under 2011, kom ca 3 % i direkta penningbidrag från Mariehamns stad. Dessa var i form av till exempel aktivitets- och evenemangsbidrag och följer den praxis som råder inom Mariehamns stad. De övriga 97 % av intäkterna kommer från turneringsverksamhet, träningsavgifter, sponsorering, försäljning med mera.
Beträffande träningsavgiften uppbär IFK en avgift för varje spelare inom föreningen och summan bestäms utgående från spelarens ålder. För en 15-åring är avgiften 420 euro/år, varav en del av summan kan arbetas bort vid någon av föreningens aktiviteter. Förutom träningsavgiften tillkommer ytterligare kostnader för spelaren i form av försäkring och utrustning.

Nämnas bör också att IFK Mariehamn betalar hyra för de utrymmen och planer som föreningen använder sig av. Som exempel kan Alandia Cup nämnas, där föreningen årligen betalar 18.000 euro i hyra till Mariehamns stad för att använda sig av Strandnäs skola i fem dagar.
Från föreningens sida är vi tacksamma och ödmjuka att det finns fotbollsplaner i Mariehamn, men vi ser inte dessa som en lyxvara, utan snarare som att de ger ett mervärde för staden. Planerna genererar dels (turist)intäkter, men är också ett viktigt redskap för att kunna ge närmare 400 ungdomar en meningsfull fritidssysselsättning, i ett samhälle där allt fler rapporter slår fast att dagens barn och ungdomar motionerar allt mindre. Dessutom används naturligtvis planerna också av andra föreningar än IFK.

Beträffande konstgräsplanen vid Wiklöf Holding Arena bör det påpekas att den tillkom via ett gott samarbete mellan flera parter och finansierades enligt följande: IFK 200.000 euro, Paf-medel 110.000 euro, UEFA/Finlands Bollförbund 40.000 euro och Mariehamns stad 88.000 euro (totalt 438.000 euro).
Vi hoppas att dessa fakta klargör den situation som vi verkar i. Vi rekommenderar alla intresserade att besöka Wiklöf Holding Arena konstgräs en höstkväll så kan ni med egna ögon se verksamheten.
Thomas Fonsell
Föreningschef
IFK Mariehamn, ungdomsfotboll