DELA

Fotbollens framtid på Wiklöf Holding Arena

Med anledning både av insändare och tidningsledare vill vi från IFK Mariehamn Ab:s styrelse klargöra vår ståndpunkt gällande den framtida användningen av Wiklöf Holding Arena (WHA) som fotbolls- och idrottsarena.

Från IFK Mariehamns sida har vi redan under cirka ett års tid fört diskussioner med representanter för friidrotten om att hitta en långsiktig lösning för både fotbollen och friidrotten. I bägge läger har man konstaterat att det inte finns någon realistisk möjlighet att på WHA få till en optimal lösning för bägge parter.

En ombyggnation där WHA:s område går in på den närbelägna Idrottsgatan innebär enligt diskussioner med stadsarkitektkontoret en ändring av stadsplanen, något som medför en lång process med flera besvär som sannolik följd.

Risken med att inte anpassa WHA efter de internationella måttkrav som gäller för fotbollsplaner är att IFK Mariehamn på något års sikt kan förlora rätten att spela på sin hemmaarena, även vid spel i den inhemska ligan. Verksamheten fyller arenan med mellan 1 000 och 2 000 åskådare vid hemmamatcherna varje säsong. Sedan IFK steg till ligan har 232 000 personer besökt WHA och till denna siffra ska ytterligare många cup- och träningsmatcher läggas till.

Enligt ett stort antal mätningar av medieexponeringen av Åland i fastländska medier ligger rapporteringen kring IFK Mariehamn stadigt i topp, något som ger både Mariehamn och hela Åland ytterst positiv publicitet.

I Sverige spelar inom kort 15 av 16 allsvenska klubbar och i Finland 10 av 12 ligaklubbar på fullstora fotbollsarenor, ämnade specifikt för fotboll. I både Ekenäs och Uppsala har liknande situationer uppstått, d v s att man på grund av utrymmesbrist har tvingats sära på fotboll och friidrott, då bägge verksamheter har önskemål och krav på bättre förutsättningar för sin idrott.

Avseende diskussionen konstgräs kontra naturgräs konstaterar vi från styrelsens sida att konstgräs medför många fördelar för fotbollen, exempelvis en tydlig förlängning av säsongen, mindre slitage på planen (vilket gör att flera lag kan träna/spela på planen), bättre underlag tidigt samt sent på säsongen och framförallt ett minskat behov av underhåll, med de ekonomiska fördelar som följer av detta.

Från IFK Mariehamn Ab:s styrelse ser vi det som positivt över att frågan har lyfts, då problemet är akut och ärendet snarast möjligt behöver behandlas ur en politisk aspekt. Vår slutsats är att den bästa och mest långsiktiga lösningen är att WHA utvecklas till en ”nationalarena” för fotbollen medan man i gott samförstånd med friidrotten utvecklar en egen tränings- och tävlingsarena som kan tillvarata friidrottens intressen.

Robert Söderdahl

Ordförande IFK Mariehamn Ab