DELA

Fostra ungdomar i att fostra

Den senaste tiden har vi i tidningarna läst om barn och ungdomars ohälsa, och experter som försöker förklara fenomenet.

En som för länge sedan förutsåg detta var Sigmund Freud, som beskriver fyra former av kärlek. De fyra formerna är eros som symboliserar den romantiska och lideslefulla kärleken, agape som står för (den kristna) gudens kärlek, philia som står för syskonkärlek och libido, den sexuella och fysiska kärleken.

Resultatet kan vi ni se efter att barnen får mer undervisning om hur fortplantning går till än hur man tar hand om de små liven.

Fundersam