DELA

Fossilfri sjötrafik

Ledande rederier och fartygsoperatörer arbetar intensivt på att ställa om till så hållbar drift som möjligt. Olika fossilfria bränslen testas såsom biometanol och biogas och batteridrift utvecklas för allt större fartyg.

Bland mer spektakulära projekt kan nämnas rederiet Wallenius-Wilhelmsens projekt Oceanbird för ett seglande biltransportfartyg. Projektet har nu gått från utvecklingsfas till projektering och kommer att byggas inom en inte allt för avlägsen framtid. De har satt som mål en helt fossilfri drift av sina fartyg.

Stena Line arbetar med ett projekt för en 200 meter lång bilfärja, Stena Elektra. Planen är att till 2030 ha två färjor i trafik på linjen Göteborg – Fredrikshamn, en sträcka på 50 sjömil och de skall kunna gå hela sträckan på batteridrift! Också deras mål är en fossilfri fartygsflotta.

I Danmark går den batteridrivna färjan Ellen mellan SØby och Fynshav tur och retur utan mellanladdning, en sträcka på 22 sjömil. Den har varit i trafik sedan augusti 2019 med 3–5 turer dagligen.

 

Svenska Färjerederiet, som driver alla vägfärjor i Sverige, arbetar intensivt på att vara klimatneutrala till 2045. Det är inte mindre än 70 färjor som skall ersättas eller konverteras. I stor utsträckning går man in för eldrift med biodiesel som alternativ på vissa linjer. Man har redan eldrivna linfärjor på sju linjer. Man använder lindrift så mycket som möjligt eftersom det halverar effektbehovet jämfört med propellerdrift.

Finska rederiet Meriaura har sedan 1992 arbetat med att reducera sina utsläpp av växthusgaser. De har egen tillverkning av 100 procent ren biodiesel i Nådendal. Man återanvänder avfallsprodukter såsom fiskrens och gör dieselolja av det. De räknar med att deras biobränsle reducerar CO2 utsläppen med närmare 96 procent. Med användning av biobränsle minskas kväveutsläppen också till nära 0. De påpekar också att de inte använder palmolja!

 

Vad händer på Åland? Vad gör man för att reducera utsläppen från färjorna? Vilka linfärjor har konverterats från propeller- till lindrift? Vilka linfärjor har elektrifierats? Hur ser planen ut för övergång till fossilfria färjor? Enligt klimatstrategin för Åland skall CO2 utsläppen minska med 60 procent till 2030. Hur skall det gå till?

De frigående färjorna alstrar cirka 17 000 ton CO2 per år och linfärjorna drygt 1 000 ton, totalt 18 000 ton. Det här torde vara de största utsläppen, som landskapsregeringen direkt kan påverka. Det går att få ner dem till nära 0. Hur agerar politikerna?

– Man avfärdar helt den åländska fiskdieseln. Ett sätt att gynna åländsk företagsamhet? Varför duger fiskdiesel på Meriauras fartyg men inte på färjorna?

– Det var över åtta år sedan Ålands Teknikkluster presenterade förslag på elektrifiering av linfärjorna, vad har hänt?

– Enligt våra politiker kan man inte köra en elfärja hela vägen från Svinö till Degerby, en sträcka på 4,5 sjömil.

– Men vänta! Man skall ju vidta den drastiska åtgärden att köpa en begagnad fossildriven färja! LR backar in i framtiden med full fart!

JAN GRÖNSTRAND