DELA

Förvrängd bild av äldrevården

Alla har säkert vid det här laget konstaterat att kommunerna har svåra ekonomiska tider. Det ekonomiska utrymmet minskar och de som behöver omsorg och vård ökar i antal.
När man läser insändare av Eva Dahlèn och Anette Holmberg-Jansson blir man förskräckt. Vanvård av äldre ute i kommunerna! Hur vet ED och AH-J detta? Har man gjort besök ute i de olika kommunerna? Knappast, det har heller inte undertecknade gjort men vi är övertygade om att generellt är situationen inte så dålig som den beskrivs av ED och AHJ.

Har ni tänkt på att en sådan insändare kan skapa oro bland våra gamla och dess anhöriga? Ofta ser de från Sveriges tv exempel på vanvård med liggsår, ensamhet med mera. Så läser de i tidningarna att det bedrivs vanvård i kommunerna på Åland. Det kan betyda att personer som skulle behöva vård inte vågar flytta till ett äldre boende.
Visserligen kan man vid närmare läsning konstatera att den vanvård man talar om syftar på De Gamlas Hem, men det gör ju inte saken bättre, skapar samma oro. Vi vill inte heller tro att den beskrivna vanvården är ett kännetecken för verksamheten på DGH. Omsorgsnämnden i Sund kommer därför att bjuda in ansvariga från De Gamlas hem för att få mer information om den vård vi köper från DGH. Eftersom vårdkostnaderna ökat de senaste åren så vill vi veta mer om vad det är för vård våra äldre inom DGH får.
Känner skribenterna att de har misslyckats? Verkar egendomligt.

Naturligtvis har alla vårdtagare sin egen bild av hur omsorgen fungerar. Men ED och AH-J:s beskrivning av situationen inom den åländska äldreomsorgen stämmer inte överens med förhållandena i den äldreomsorg som bedrivs i vår kommun.
Vi har – vågar vi påstå – skapat resurser i kommunen för att i största möjliga utsträckning ta hand om våra äldre hemmavid på ett bra sätt.

Tanken kanske var att försvara de dyra kostnaderna för vården på DGH eftersom de flesta kommuner önskar att man kunde dra ner kostnaderna.
I debatten har det nämnts om att kommunerna bör höja skatten och prioritera äldreomsorgen högre i sin kommunala budget.
Sund har en skatteprocent på nitton och har ändå på bara två år gått minus med nästan en halv miljon euro. Även i denna trängda situation har alla beslutande organ i kommunen ställt sig bakom en målmedveten satsning på äldreomsorgen.

Satsningen är möjlig inte minst tack vare det starka engagemanget från personalen.
Vi är övertygade om att samma engagemang och vilja för äldreomsorgen finns även i de övriga åländska kommunerna.
Vi hoppas att vi med detta kan lugna alla äldre som behöver vård att det bedrivs en mycket bra äldre vård i kommunerna och att ingen behöver vara rädd för att flytta in i ett äldreboende. Alla som är i behov av vård är välkomna.
Ledamöter i Omsorgsnämnden i Sund
Ann Carlsson
Göte Winè
Karin Karlsson
Petter Johansson
samt Ulla-Britt Dahl
kommunstyrelsens representant i Omsorgsnämnden