DELA

Förvirrande och farligt för cyklister

Från det ena hållet ska man lämna företräde för bilisterna, från det andra hållet saknas skylten.

Och varken cyklister eller bilister följer vanligen trafikreglerna om företräde.

Det är förvirrande och farligt, och inte alls så lätt att cykla som landskapsregeringen påstår i sina stora annonser.

Syftet med annonserna är förstås vällovligt, men då måste infrastrukturavdelningen och kommunerna också följa en konsekvent linje som är lättbegriplig för trafikanterna.

Ett exempel: På Knutsbodarakan på landsväg 3, Lemlandsvägen, i korsningen med den lilla utfarten Högbergsvägen, som betjänar fyra–fem hushåll, ska man som cyklist lämna företräde när man kommer norrifrån, men inte när man kommer söderifrån där skylt saknas. Jag gissar att det handlar om glömska och slarv, men ett potentiellt farligt sådant.

Ett exempel till: Landskapet har satt upp skyltar längs den nya gång- och cykelvägen från Lemströms kanal till Söderby med skyldighet för cyklisterna på gång- och cykelvägen att lämna företräde för korsande vägar. Men längs fortsättningen, som stått klar många år, saknas det. Då ska plötsligt bilisterna lämna företräde för cyklisterna. Vari ligger logiken? Också detta är en potentiell trafikfara.

Jag har inte konsulterat vägtrafiklagen, men det logiska är väl ändå att också gång- och cykelleden räknas till huvudleden och således ska korsande trafik lämna företräde.

Men om det nu enligt lag och förordning är så att cyklisterna ska lämna företräde och skyltningen är i skick, så kommer vi till nästa problem.

Bilisterna stannar, och stannar man som cyklist och visar och pekar att man som cyklist har skyldighet att lämna företräde för bilisten, så bli bilisten närmast förbannad.

Så det är lugnast att cykla över och tacksamt vinka åt bilisten och le fast vi nu båda bryter mot trafikreglerna.

Den korsning där jag upplever detta som ett problem är vid Västerkalmarekorsningen, när man som cyklist ska korsa Lemlandsvägen.

Som bilist upplever jag faran vid bussplan och i sjukhusbacken där cyklisterna med fart korsar gatan trots att de enligt skyltningen ska lämna företräde till bilisterna.

Om man som bilist följer trafikreglerna där, kan följderna bli katastrofala.

Visst, jag vet att man har skyldighet att anpassa hastigheten så att man hinner stanna. Och det gör ju så gott som alla ändå. Men faran är uppenbar.

Med detta sagt uppmanar jag infrastrukturavdelningen och kommunerna att se över lagar och regler och vara konsekventa.

För nu ska vi cykla som aldrig förr och jag älskar min nya elcykel!

ULF WEMAN

LEMLAND