DELA

Förverkliga tunneln snabbt

Skärgården är utan tvekan Ålands viktigaste naturresurs. För att dra nytta av denna resurs krävs att skärgårdstrafiken snabbt blir effektivare och bättre. Som i all annan affärsverksamhet så skall man satsa först på det projekt där man får bästa utdelningen och sedan använda sparade medlen för att effektivera och förbättra resterande del av verksamheten.

Att en tunneln utgående från nuvarande fakta kommer att innebära inbesparingar i jämförelse med nuvarande trafik på Föglölinjen behöver man inte vara ekonom för att räkna ut. Den nya färjan som inledningsvis kommer att trafikera Föglö kostar 13 miljoner och måste förmodligen förnyas om 30 år. Detta innebär att kostnaden (avskrivningen) per år för färjan är ca 430 000 euro per år om man slår ut investeringen på 30 år. Låt oss anta att tunneln kosta 40 miljoner euro och att den håller 40 år. Detta innebär att kostnaden per år för tunneln är 1 000 000 euro per år om man slår ut investeringen på 40 år.

Driftskostnaderna för Föglölinjen är idag 2 500 000 euro per år medan tunnelns driftskostnad är 450 000 euro per år. I kalkylen nedan framkommer det att totalkostnaden för färjan för 30 år 88 miljoner medan motsvarande kostnad för tunnel är 44 miljoner. Med andra ord sparar man 44 miljoner euro under 30 år. Driftskostnaden för tunneln kan således öka till 1,9 miljoner euro per år innan kalkylen går – . Alternativt kan tunnelpriset stiga 100 miljoner innan kalkylen går -. Även om man lägger in faktorer såsom nuvärdesberäkning, inflation och räntor i kalkylen så blir resultatet det samma, det vill säga fördel tunnel.

                         Färja          Tunnel          Inbesparing
Årlig driftskostnad 2 500 000 € 450 000 €      2 050 000 €
Avskrivning          433 000 €   1 000 000 €    -567 000 €
Totalt per år 2 933 000 €       1 450 000 €     1 483 000 €

Antal år 30 30 30
Totalkostnad 30 år 87 990 000 € 43 500 000 € 44 490 000 €

Det finns även många andra incitament att bygga tunneln som är betydligt svårare att värdera ekonomisk såsom:
1. Flera nya affärsmöjligheter skapas som ökar Ålands exportinkomster och genererar nya arbetstillfällen.
2. Flera bortaålänningar -föglöbor med mark på Föglö kommer att välja att flytta tillbaka till Föglö tackvare den förbättrade tillgängligheten.
3. Föglöborna behöver inte längre sina övernattningslägenheter i bostadsbristens Mariehamn.
4. Föglöbornas barn måste inte längre flytta till bostadsbristens Mariehamn när de skall börja studera efter redan efter avklarad grundskola.
5. Det blir lättare och snabbare att pendla på jobb till fasta Åland för de föglöbor som inte hittar jobb på Föglö.
6. Blir någon på Föglö sjuk är ambulansen på Föglö på cirka 25 minuter oberoende av väderlek och tid på dygnet.
7. Med mera, med mera. Utrymmet i denna insändare räcker tyvärr inte till att beskriva alla fördelar.

Det är med andra ord mycket viktigt att så snabbt som möjligt förverkliga tunneln så att det blir pengar över för att effektivera resterande del av skärgårdstrafiken.
Tunnelotto