DELA

Förverkliga skejtparken genom bra samarbete och nytänkande

Skejtparken har varit aktuell i flera repriser men har alltid fått stryka på foten av olika skäl, främst ekonomiska.

De barn och ungdomar som håller till i skateparken har svårt att göra sin röst hörd. De utövar alternativa sporter, de är inlines-, kickbike-, BMX- och skejtboardåkare. Deras verksamhet faller inte heller in i gängse vuxenmallar. Den är inte organiserad, den leds inte av vuxna och faller därmed också utanför föreningsstöd. Inte desto mindre är den viktig och spelar en avgörande roll i fritidsverksamheten för många.

En fungerande skejtpark stimulerar både till spontanidrott och utevistelse. Skejtparken har också genom åren dragit till sig barn och ungdomar från övriga kommuner. En permanent, gjuten skejtpark är att föredra, både planering och ritningar finns färdigt.

Tänk om vi kunde tänka nytt och samarbetsinriktat? Om staden står för huvudansvar, förverkligande, tomtmark, underhåll och städning finns det då alternativa finansieringsmöjligheter?

Kan övriga kommuner tänka sig delta i finansieringen?

Kanske det också är dags att tänka lite nytt när det gäller paf-medel?

När kommuner eller föreningar gör investeringar i idrottsanläggningar som blir de enda i sitt slag och används av alla små och stora ålänningar kunde stödprocenten med fördel vara högre.

Vi har flera sådana exempel redan: Bredmo skyttebana, Judohallen i idrottsgården, ÅMK Karting, Bollhalla med hoppgropen.

Samarbete ger resultat!

 

Mariehamnsliberalerna

Pia Aarnio, Sune Alén, Jonny Andersen, Julia Birney, Eva Ekström-Andersen, Roger Eriksson, Ingrid Johansson, Rauli Lehtinen, Krister Norrgrann, Fredrik Schwartz, Katrin Sjögren, Mikael Staffas, Uffe Westmark