DELA

Förvånansvärd brådska med samgångsavtalet

Anledningen till att resultatet i folkomröstningen i Sund gällande Samgångsavtal Finström-Geta-Sund blev en övertygande majoritet för ett NEJ tror vi till stor del beror på den förvånansvärt stora brådska i beslutsfattandet, på några månader skall man fatta ett beslut om att ett 700 år gammalt system skall upphöra där medborgarna i kommunen får en dryg vecka på sej att sätta sej in i saken och ta ställning till hur man önskar att den egna hembygden skall leva i framtiden.

Detta gör att medborgarna blir misstänksamma och inte känner sej delaktiga i beslutet och processen.

En så stor fråga borde egentligen obligatoriskt skjutas över ett nyval.

Det förefaller som nuvarande landskapsregering vill hetsa fram ett snabbt beslut för att bli ”legendarisk” och det kan dom bli, men kanske inte på det sätt dom hoppas.

Att slå ihop 3 tomma penningpungar blir inte 1 full.

Att slå samman Sund-Geta-Finström kommer att kosta mer än det ger.

Nuvarande avtal bör omarbetas helt till ett avtal på likvärdiga villkor.

Med vår unika självstyrelse borde det inte vara svårt att jämna ut kostnaderna mellan kommunerna t.o.m med nuvarande antal kommuner, så att man i lugn och ro kan komma fram till en bra lösning.

Kanske man kunde komma fram till 1 landskommun och Mariehamn. Landskommunen kunde då ha kvar de gamla kommunerna som delkommuner, med uppgift att ha hand om den service som överenskommes, speciellt med tanke på skärgårdskommunerna

Ett beslut om ett samgående enligt nuvarande avtal mot folkets vilja enligt folkomröstningen i Sund den 8 april 2018 vill inte vi vara med om.

KARL-ELOF OCH
SARA KARLSSON