DELA

Förvaltningsplanen för rådjur endast en vision

I dagarna inleds årets rådjursjakt på rådjurs bockar (hanndjur). Detta fick mig att tänka på om och i sådana fall hur landskapets förvaltningsplan gällande rådjur ser ut.

Som sig brukligt i dessa tider så sökte jag på nätet utan att det gav några egentliga svar på mina frågor gällande om det finns en övergripande plan för hur vi på Åland skall förvalta rådjursstammen.

Efter några mail till jaktförvaltare Robin Juslin som förtjänstfullt svarade på mina frågor så fick jag i princip till svar att det nog finns en plan men att den egentligen inte är bindande.

I den lag som reglerar rådjursjakten finns ingenting skrivet om vilka djur man skall prioritera vid jakten. Landskapets rekommendation är dock att 50% av de rådjur som fälls bör vara killingar. Detta är något som enligt Juslin framgår i de licenser som jaktlagen får beviljade. Bara genom att ändra detta bör till ett skall så skulle mycket vara vunnet om målet faktiskt är att stammen skall minskas.

Fyller licenssystemet någon nytta?

Personligen ställer jag mig frågande till varför det överhuvudtaget krävs licenser för att bedriva jakt på rådjur. Den eventuella nyttan med licenser borde rimligen vara den att man i hela landskapet skall ha likadana bestämmelser och att på detta viss styra rådjursstammen i den riktning som är den bästa. Exakt vad som skulle vara det bästa råder det troligtvis olika uppfattning om och bara det är skäl nog att ta sig en närmare titt på dagens bestämmelser.

Dagens regler måste revideras.

Dagens regelverk betyder alltså att varje enskilt jaktlag själva sätter upp riktlinjer gällande vilka djur som bör eller inte bör fällas. Den rekommendation som i dag går ut till jägarna är i princip verkningslös eftersom det skjuts betydligt färre rådjur än vad det beviljas licenser. Med andra ord är den förvaltningsplan som finns idag endast en vision.

Istället borde man i lagen peka med hela handen mot det mål landskapet faktiskt har med rådjurs förvaltningen. Vilket detta mål skall vara och hur det uppnås tänker jag inte gå in på i detalj.

Vidare är det nog dags att man åtminstone ser över kriterierna för att ens få söka licens. Det är inte rimligt att det som idag skall krävas 150ha markområde för en rådjurs licens. Detta gör det i princip omöjligt för den enskilde att söka licens. Det är inte alla jägare som är med i ett jaktlag, du kanske äger ett par hektar utan tillhörande mantal och eller av andra orsaker inte är intresserad eller välkommen i ett jaktlag.

I sådana fall finns det idag ingen möjlighet att bedriva jakt ens från ett torn på din egna mark trots att det finns gott om rådjur. När vi ändå är inne och ändrar i lagen så kunde man gott kunna förlänga den senare delen av rådjurs jakten till januari månads slut för att på så vis minska stressen både för jägare, hundar och framförallt viltet.

Nä antingen bör vi helt skrota dagens licenssystem eller så skall det ändras så att det tydligt framgår vad målet är. I tillstånden kunde man med fördel skriva att 50% av de djur som fälls skall vara killingar. Det bör även göras enklare för den som vill bedriva jakt att få göra det.

Jag tycker om rådjur, de är otroligt vackra djur men en avskjutning är absolut nödvändig av denna invasiva art i brist på naturliga predatorer och en bindande tydlig viltvårdsplan vore verkligen till nytta.

Avslutningsvis vill jag önska alla jägare lycka till vid årets jakt.

CONNY NYLUND

OBUNDEN LAGTINGSKANDIDAT