DELA

Förtyliganden i drogdebatten

Jag beklagar att jag missförstod Anders Holmbergs insändare angående polisens resurser. Tack för att du tydliggjorde det hela.

En återkommande konstruktion och argument är att man lägger mycket vikt vid polisens roll för att motverka narkotika. Polisen har förstås ett viktigt utgångsläge när det kommer till att upptäcka var droger förekommer, och för att hålla ordning och skapa ett tryggt Åland. Avseende efterfrågan kan varken polis eller tull tillföra något.

Jag blir därför kritisk till uppslaget i Nyan om rekordåret 2016, och att ökningen främst avser straffbart bruk av narkotika. Att förklaringen ligger i att de hittar främst de självklara fallen, vad säger det egentligen? Hur mycket hjälper det samhället att någon blir straffad för bruket? Det bidrar bara till ännu ett begånget brott. Ännu en återkommande konstruktion som vi hört politiker säga, och nu av Maria Hoikkala. ”Att de vill göra narkotikabruket oattraktivt”.

Vad betyder det? Att de jagar de som använder. Det är inte attraktivt att använda narkotika. De, som provocerar och verkar anse att det är häftigt, döljer egentligen något annat; ”se mig” eller ”jag orkar inte bry mig längre”. Känner de sig inte delaktiga i andra sammanhang, och istället identifierar sig med utanförskap? Förmodligen.

Insändarens titel åsyftar även Nyans uppslag om rekordåret 2016. Det finns en hel del konstig information (1-3) som jag önskar att ni förtydligar från spalten Knarkåret 2016:

1) 3/6 får någon böter för CBD olja. Nyan skriver ”den innehåller samma psykoaktiva ämne som cannabis”. CBD-olja kan man inte bli berusad av, egentligen ska man inte ens få böter för detta. Särskilt om man köpt den från seriösa företag. CBD är en form av naturmedicin och kosttillskott, som utvinns ur industrihampa. Så, hur hög var THC-halten?

2) 27/8 definierar ni ett narkotikatillslag som 10 miljoner portioner. Detta var något nytt. Vad betyder det? Narkotika definieras inte enligt portioner.

3) 27/12 skriver ni att en person åtalas för ”grov stöld av narkotika”. Det går inte att anmäla sin narkotika stulen. Avser detta ett läkemedelsbrott?

Nicolai Båsk skriver att ett narkotikabruk är svårare att bryta desto äldre individen blir. Det stämmer olika väl för olika personer. Många unga individer är inte mottagliga för vård i tidigt skede, eftersom de inte upplevt så mycket negativt kopplat till narkotikabruket. Det gör att de inte ser så stort syfte med att sluta, vilket i sin tur gör att behandlingsinsatser inte blir framgångsrika. Däremot bland de unga, som har ett starkt skyddsnät omkring sig (i form av viktiga vuxna, fritidsintresse, nära vänner osv.) kan snabbare se negativa faktorer med narkotikabruket och verka som ett viktigt skydd för fortsatt bruk.

Sen vill jag också lämna en kommentar relaterat till Stephan Toivonens förslag. Som vi alla vet blir cannabis alltmer vanligt, särskilt bland vår unga generation. Allt tyder på att den trenden kommer fortsätta. Sen får man tycka vad man vill om cannabis eller narkotika. Fakta kvarstår att allt fler unga väljer bort alkoholen, och att cannabis blir allt vanligare. Så, vad betyder det egentligen? Betyder det att unga vill ta avstånd från den traditionella och starka alkoholkulturen, genom att använda cannabis istället? Eller betyder det att de gör ett aktivt och rationellt val gällande vad de vill, eller inte vill, berusa sig med? Det är värt att grunna lite på denna fråga.

Emelie Holmström, socionomstuderande

Redaktionen svarar:

Hej Emelie!

Tack för din insändare.

Punkterna 1 och 3, som du hänvisar till i vår sammanställning av året 2016, baserar sig på domar från tingsrätten och inte på åtal. Vi, som tidning, har inte kompetens att bedöma vad som är narkotikabrott utan lämnar det till rättsväsendet. Stölden du nämner var i ett apotek och av narkotiklassade preparat, vilket även kan kallas läkemedel.

I punkt 2 använde vi termen portion efterson tullen använde den termen. Kanske i ett försök att visa vad omfattningen om narkotikan skulle nå gatuhandeln. I det aktuella fallet rörde det sig om åtminstone över 40 kilo narkotika i pulverform, över 40 000 ecstasytabletter, cirka 30 000 LSD-lappar samt olika mängder av ämnen som klassas som designdroger.

Anna Björkroos
Chefredaktör