DELA

Förtydliganden om elnätsavgifterna.

Ref. artikel i Nya Åland den 19 februari

I artikeln i Nya Åland jämfördes grundavgifterna mellan Mariehamns Elnät och Ålands Elandelslag. Där stod att grundavgiften hos Mariehamns Elnät var 199 euro/år för den vanligaste storleken som i Mariehamn är 3*25 A, vilket är den lägsta 3-fas säkringsstorleken som Mariehamns Elnät erbjuder. Lägre än det erbjuder de endast 1-fas anslutningar.

I artikeln jämfördes årskostnaden hos Ålands Elandelslag med 3*25 A men den vanligaste tariffen i vårt nät är 3*20 A som kostar 261 euro/år. Då blir skillnaden i årskostnad lägre. Ca 55 % av ÅEA:s 14.750 kunder har den tariffen. ÅEA har dessutom säkringsstorleken 3*16 A som ca 12 % av kunderna nyttjar och betalar 205 euro/år för.

Den här frågeställningen beskriver bra förhållandena i de distributionsnät vi har på Åland. Mariehamns Elnät är ett typiskt stadsnät med mycket lägenheter och relativt litet elnät och ÅEA har ett typiskt landsbygdsnät med mycket egnahemshus och ett omfattande elnät med förhållandevis liten elförbrukning per användare. Utifrån kundstrukturen, effektanvändningen och nätuppbyggnaden har tarifferna under lång tid utvecklats till vad de är idag.
Ålands Elandelslag
Jan Wennström