DELA

Förtydligande

Med anledning av uppgifter i Nya Åland 10.10.2016 om att Eckerö kommuns reningsverk är orsaken till att vattnet är dåligt längs kusten vid nordlig vind, måste följande klargöras:

Regelbundna prover tas både av inkommande avloppsvatten och av det renade vatten som går ut från verket. Inga avgörande avvikelser förekommer i nuläget eller har förekommit den senaste tiden.

Noggrann övervakning sker kontinuerligt av reningsverket och regelbundna prover tas för att säkerställa att kommunens reningsverk fungerar tillfredsställande på alla vis och enligt gällande regelverk.

Åsa Gustafsson