DELA

Förtydligande om snarkapparater

Peter Rask hävdar i artikeln häromdagen att det delas ut ”snarkapparater till snart sagt varje ålänning”. Sanningen är följande. Det tillstånd som kräver ”snarkapparater” kallas sömnapné eller obstruktivt sömnapnésyndrom. Sjukdomen innebär att man gör längre eller kortare andningsuppehåll under sömn ofta kombinerat med snarkning. Obehandlad sömnapné kan leda till högt blodtryck,hjärtinfarkt och stroke och ökar även dramatiskt risken för t.ex bilolyckor.Vid måttligt till allvarligt sömnapnésyndrom består behandlingen av sk CPAP eller BiPAP eller förenklat ”snarkapparater”. Förekomsten av sömnapné hos befolkningen på Åland motsvarar cirka 600 personer om man jämför med svenska siffror.

Åland byggdes apnéverksamheten upp på 90-talet av Docent Ritva Tammivaara, erkänd specialist på området. Sömnapnéutredningar utförs de flesta arbetsdagar av vår apnésköterska och resultatet bedöms av vår nuvarande specialistläkare i lungmedicin. Patienter remitteras från specialsjukvård,primärvård och privatvård. Vi har cirka 250 CPAP apparater och 20-25 BiPAP som för närvarande används av patienter med medelsvår till svår sömnapné. Detta torde vara helt i överensstämmelse med behovet .Det är rätt stor skillnad mellan 270 personer och ”snart sagt varje Ålänning”.
Tommy Holmström
Klinikchef
Medicinkliniken