DELA

Förtydligande om Paf-principerna

Ålands landskapsregerings svar m.a.a. Arbetarnas bildningsförbunds (ABF) kritik i Ålandstidningen och Nya Åland den 21 september mot processen under arbetet med de nya principerna för Paf-stöd:

Enligt ABF har de nya principerna endast utarbetats av tjänstemän, men det stämmer inte. En grupp tjänstemän som handlägger ansökningar om Paf-medel har visserligen utarbetat ett grundförslag. Men i den fortsatta processen har förslaget behandlats av Paf:s fördelningsråd, som enligt Penningautomatförordningen (LF 1993:56) är det organ som har till uppgift att föreslå nya principer.

Rådet utgörs av dels penningautomatföreningens grundande medlemsföreningar, och dels en representant vardera för kulturen och idrotten.

Ålands tredje sektor bärs upp av hundratals aktiva föreningar med väldigt olika karaktär och det skulle vara svårt och mycket tidsödande om var och en förening skulle höras.

Fördelningsrådet representerar ett mycket stort antal föreningar och förbund och genom att använda rådet som bollplank anser landskapsregeringen att man har fått tillräcklig respons på förslaget och att processen har skett på ett sätt som ändå har möjliggjort föreningslivets delaktighet i tillräcklig grad.

Merparten av förändringarna är förtydliganden av gällande praxis, eller svar på frågeställningar som handläggarna återkommande fått, en revidering av strukturen för att göra dem mer transparenta samt önskemål om information om hur föreningarna arbetar med att regeringens målsättningar kring drog- och alkoholförebyggande, hållbarhets-, jämställdhets- samt integrationsarbetet.

Beträffande ABF:s kritik mot valet av tidpunkter för informationen om det nya regelverket noteras att det är fråga om en kompletterande åtgärd till den information som föreningarna kan ta del av på landskapsregeringens, Kulturdelegationens eller Ålands Idrotts hemsidor eller genom diskussion med ansvarig tjänsteman, samt att turlistorna i skärgårdstrafiken möjliggör deltagande.

Conny Nyholm, Fördelningsrådets ordförande

Mats Perämaa, Finansminister