DELA

Förtydligande om ÅPF:s kampanj

Ålands Producentförbunds kampanj om producentpriser resulterade i att detaljhandeln antyddes vara den delen av leveranskedjan som har största marginalen. Detta är långt ifrån sanningen och därför vill Ålands Näringsliv förtydliga några saker.

Den åländska detaljhandeln månar om de lokala producenterna trots att lokalproducerade varor ofta ger merarbete för butikerna innan de kan säljas till kund. Mig veterligen för alla åländska matvarubutiker fram de lokalproducerade varorna. Således kan vi på Åland direkt stryka de tre första punkterna på producentförbundets tiopunktslista.

Under vinterns ”mjölkdiskussion” kunde man konstatera att handelns andel av slutpriset på 1,05-1,09 euro var ca 10-15 cent. Motsvarande andel gäller för andra lokalproducerade varor. Den marginalen ska täcka alla butikens kostnader. För mindre butiker med begränsat sortiment är detta en alldeles för liten marginal och effekterna syns tydligt i glesbygden. Därmed är det ett direkt felaktigt antagande att den åländska detaljhandeln skor sig på lokalproducerade varor.

Prisdiskussionen bör även fokusera på realiteterna. En stor del av de åländska konsumenterna är villiga att betala extra för lokalproducerade varor. Däremot finns det en andel som inte är det. Vissa har inte de ekonomiska möjligheterna att betala mer medan andra helt enkelt föredrar andra varor. Man måste även från producenthåll inse att konsumenterna agerar på en global marknad. Konsumenter väljer lokalproducerat bland massproducerat. Den här ekvationen har betydligt fler parametrar än handelns marginal. Det gäller för åländska producenter att hitta sin nisch, att hitta smaker som går hem hos allmänheten samt att sticka ut i bruset. Det finns producenter som redan fokuserar på detta. Dessa kan vi ta lärdom av.

Avslutningsvis vill jag påpeka att Ålands Näringsliv i god ton har diskuterat detta direkt med Ålands Producentförbund. Ålands Näringsliv har även öppnat upp för att tillsammans hitta säljfrämjande åtgärder. Vi kunde öka synligheten för de lokala varorna t.ex. genom att producenter och butiker gör gemensamma kampanjer. Det gäller att hitta en modell där småskalighet och lokalproducerat blir unikt i det dagliga varuflödet.

Då gynnas alla inblandade i denna diskussion.

Anders Ekström

VD, Ålands Näringsliv