DELA

Förtydligande i debatten om båtskatt

I måndags behandlade vi i en komplettering av lagförslaget om vattenfarkoster där regeringen vill höja gränserna för registrering av vattenfarkoster.

Då debatten är lite komplicerad, så vill jag komma med några förtydliganden.

Den finska regeringen har diskuterat möjligheten att införa en årlig skatt på innehav av vattenfarkoster. Detta lagförslag kommer i så fall att diskuteras och debatteras i riksdagen. Men denna lag kommer inte till Lagtinget.

Det framfördes i debatten att ändringen av lagen om vattenfarkoster skulle förhindra den sk båtskatten på Åland, men jag är övertygad om att våra kloka sympatisörer genomskådar detta och ser att detta endast är ett populistiskt spel för gallerierna.

Nyligen frågade Ålandstidningen minister Mika Nordberg följande: ”Betyder det här att ålänningar slipper båtskatten om den införs?” Och svaret var: ” Nej. Finland kan uppta avgifterna på deklarationsblanketten. Det betyder ju inte att någon ålänning slipper båtskatten om den införs.”

Enligt TÅ säger även Merja Sandell, regeringsråd på Finansministeriet att en ändring av båtregistret inte kan stoppa skatten.

Därför anser jag att detta ändringsförslag endast är en verkningslös populistisk käppar-i hjulet-politik av den åländska regeringen, mot ett lagförslag som tas fram av den finländska regeringen, bestående av Samlingspartiet-Centern och Sannfinnländarna.

I en replik av Petri Carlsson, där han blev tillrättalagd av talmannen för att han avvek från ämnet, försökte han i ren desperation sammankoppla Åländsk Demokrati med Sannfinländarna. Då ledamöter frångår ämnet så behöver man absolut inte replikera, men jag vill här för tydlighetens skull påpeka att Åländsk demokrati inte har några kontakter med Sannfinländarna utan är 100 procent åländskt och 100 procent självständigt.

Jag vill på samma gång avfärda alla spekulationer om att Åländsk Demokrati skulle ligga bakom Brexit eller Trumps seger i USA. Jag såg det som väldigt olyckligt att detta populistiska lagförslag, skulle snabbbehandlas samma dag, som hela landskapsregeringen var i Helsingfors för strategiförhandlingar med Sipilä-regeringen. Det ger mycket olyckliga signaler.

Jag föreslog därför en bordläggning till onsdag så att vi kunde få minister Nordbergs syn på ärendet. Talmannen hade på eget initiativ avfört alla de övriga sex remissärendena med samma motivering.

Mitt förslag om bordläggning fick inget understöd utan ärendet remitterades omedelbart för en behandling i lagutskottet bortom medias och allmänhetens insyn.

Majoriteten i lagtinget vill uppenbarligen enbart vara marionetter för regeringen och inte utföra en självständig kritisk granskning av regeringens förslag.

Lagförslaget återkommer dock till lagtinget för fortsatt behandling i december och då ges en ny, om dock sen chans, att höra minister Nordberg i frågan.

Stephan Toivonen

Åländsk Demokrati