DELA

Förtydligande gällande möjlighet att avlägga yrkesförarkompetens

I Petra Svens insändare ”Varför kostar vissa yrkesutbildningar” ifrågasätter hon varför exempelvis examen för yrkeschaufförer kostar medan andra är avgiftsfria. Yrkesförarkompetensen ger behörighet att framföra lastbil i yrkestrafik men är inte en gymnasieexamen. Yrkesförarkompetensbehörigheten kan vara en valbar del av en yrkesutbildning på yrkesgymnasiet eller en behörighetsgivande kurs inom vuxenutbildningen. För yrkesgymnasiets studerande är yrkesförarkompetensutbildningen således inte en obligatorisk del i något utbildningsprogram som leder till en yrkesexamen.

Enligt beslut från styrelsen för Ålands gymnasium från den 11 mars. 2013 ordnar Ålands yrkesgymnasium utbildning för yrkesförarkompetens på tre sätt:

1. En kurs omfattande 280 timmar för personer i åldern 18-21 år (Vuxenstuderande)

2. En kurs på 140 timmar för personer som fyllt 21 år (Vuxenstuderande)

3. En kurs som valbar studiedel för studerande på yrkesgymnasiet

Inom vuxenutbildningen uppbärs en deltagaravgift mellan 2 000 och 2 400 euro per kurs om 280 timmar och för en kurs om 140 timmar en deltagaravgift om 1 000-1 300 euro.

För yrkesgymnasiets studerande som har möjlighet att inom sitt utbildningsprogram avlägga yrkesförarkompetens som en valbar del uppbärs en avgift för körning med bilskollärare om 1 400-1 540 euro, samt en avgift om 120 euro till motorfordonsbyrån för ADR-körtillstånd. Den avgift som uppbärs av studerande inom Ålands yrkesgymnasiums ungdomsutbildningar täcker således de kostnader som köps in externt. Den avgift som den studerande erlägger är i samma storleksordning som ett körkort för personbil kostar vid en bilskola.

Inger Rosenberg-Mattsson,

rektor för Ålands yrkesgymnasium