DELA

Förtydligande gällande Flisens stillestånd

I artikeln i torsdagens Nya Åland stod det att mötet med Ab Skogen hölls med anledning av ö-driften men det var inte den egentliga orsaken till mötet. Vi ville träffa Skogen för att diskutera den situation som uppstått då Kraftnät Ålands transformator i Finby p.g.a. åska slogs ut den 22 september.
I och med transformator bräckaget tvingades en transformator från Godby flyttas till Finby varvid kapaciteten i Godby halverades. Det var den driftssituationen som främst diskuterades på mötet. Samtidigt visste vi om den kommande ö-driften vilket samtidigt berördes.
Kapacitetsminskningen i Godby har efter diskussioner mellan Kraftnät Åland och ÅEA bedömts vara hanterbar genom att göra nätomkopplingar samt att ÅEA vid behov har beredskap att stödköra med egna mobila generatorer. Flisens produktion skulle inte ha störts om det inte under ö-driften skulle ha uppstått problem med driften av reservkraftsmaskinerna.
Efter diskussioner och överenskommelse mellan ÅEA (och Kraftnät Åland) och Skogen har produktionen på flisen legat stilla vissa tider.
Jan Wennström, Ålands Elandelslag