DELA

Förtydligande angående ambulanshelikoptern

Med anledningen av artikeln ”Ambulanshelikoptern ska bli effektivare” i NÅ 18.2.2013 vill vi tydliggöra följande:
Vid samtliga primärtransporter till skärgården bemannas helikoptern med 2 yrkesutbildade ambulanssjukvårdare/sjukskötare, varav den ena dessutom har så kallad HEMS-kompetens och fungerar som flygassistent åt piloten.
Sjukvårdskompetensen vid helikopterns primäruppdrag är således den samma som vid skyndsamma vägburna ambulanstransporter. I artikeln kan man felaktigt få uppfattningen att ingen sjukvårdskompetent personal medföljer vid transporterna.
Ambulanspersonalen är anställd av Mariehamns Räddningsverk, men leds medicinskt av ÅHS genom avtal och medicinska delegeringar.

Vad gäller sekundärtransporterna mellan ÅHS och andra sjukhus sker transporterna alltid med en sjukskötare från ÅHS som medicinsk följeslagare. ÅHS ledningsgrupp har fastställt kompetenskriterier för de sköterskor som ingår i helikopterjourgruppen. Vid sekundärtransporter krävs ingen medföljande HEMS-personal i normalfallet.
Vi välkomnar att man från ÅHS ledningens sida nu ger signaler om att man vill utveckla verksamheten kring ambulanshelikoptern, och vi bistår gärna i arbetet att göra en välfungerande verksamhet ännu bättre.
Thomas Mattsson, Räddningschef, Mariehamns Räddningsverk
Petter Westerberg, Klinikchef, Akutenheten, ÅHS, medicinskt ansvarig för helikopterverksamheten
Tom Göstas, Ledande ambulanssjukskötare, Mariehamns Räddningsverk
Carola Biström, Ansvarig sjukskötare för helikopterverksamheten, ÅHS,