DELA

Förtydligande

Hushållen längs Idrottsgatan på sträckan mellan Styrmansgatan och Gesällgatan har senaste vår till stadsstyrelsen inlämnat en skrivelse där man med ett antal argument försöker påvisa varför WHA inte är en lämplig plats för en renodlad fotbollsarena och särskilt inte med konstgräs.

Vi hänvisar bland annat till bristfällig infrastruktur, olika miljöaspekter, stora kostnader, brist på parkeringsplatser, problem med säkerhetsarrangemang, områdets smygande utveckling mot allt mera fotboll, områdets karaktär av bostads- och skolområde, bortfall av mångfald, etc.

Med hänsyn till sina politiska uppdrag har Ingrid Johansson inte undertecknat skrivelsen.

Anders Casén